Διαύγεια

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για απολυμαντικό υγρό πλυντηρίου (γαστρεντερολογικό)

1ημέρα 7 ώρες ago
Θέμα: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για απολυμαντικό υγρό πλυντηρίου (γαστρεντερολογικό)
Ημ/νια: 18/01/2019 09:29:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΙΛΚ469073-1Ψ9
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 32 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια