Διαύγεια

ορισμός επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος προκλητών δυναμικών

2 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: ορισμός επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος προκλητών δυναμικών
Ημ/νια: 17/05/2019 10:40:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΜ2Β469073-ΟΜ9
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 13 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια