Διαύγεια

προμήθεια μελανιών

11 ώρες 7 λεπτά ago
Θέμα: προμήθεια μελανιών
Ημ/νια: 24/03/2017 09:57:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 75Ψ7469073-ΔΚΟ
No Reply

έγκριση απολογιστικού τακτικού προγράμματος εφημεριών ιατρών μηνός Ιανουαρίου 2017

1ημέρα 10 ώρες ago
Θέμα: έγκριση απολογιστικού τακτικού προγράμματος εφημεριών ιατρών μηνός Ιανουαρίου 2017
Ημ/νια: 23/03/2017 11:17:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΠ1Ψ469073-ΧΗΤ
No Reply

έγκριση του απολογιστικού τακτικού προγράμματος εφημεριών ιατρών του Νοσοκομείου μηνός Δεκεμβρίου 2016

1ημέρα 10 ώρες ago
Θέμα: έγκριση του απολογιστικού τακτικού προγράμματος εφημεριών ιατρών του Νοσοκομείου μηνός Δεκεμβρίου 2016
Ημ/νια: 23/03/2017 11:22:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω90Θ469073-ΛΩ8
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 43 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια