Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για προμήθεια Φυγόκεντρου Βιοχημικού Εργαστηρίου

2 ημέρες 15 ώρες ago
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για προμήθεια Φυγόκεντρου Βιοχημικού Εργαστηρίου
Ημ/νια: 13/09/2019 13:47:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΒ6Ψ469073-ΘΙΨ
No Reply

επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας αντιδραστηρίων μικροβιολογικού με συνοδό έτους 2019

2 ημέρες 19 ώρες ago
Θέμα: επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας αντιδραστηρίων μικροβιολογικού με συνοδό έτους 2019
Ημ/νια: 13/09/2019 09:49:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΨΧΚ469073-ΝΑΚ
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 27 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια