Διαύγεια

Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

1ημέρα 4 ώρες ago
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων
Ημ/νια: 22/06/2017 13:51:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΣ87469073-977
No Reply

παραταση συμβασης

1ημέρα 7 ώρες ago
Θέμα: παραταση συμβασης
Ημ/νια: 22/06/2017 09:44:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΞΕΕ469073-7ΒΑ
No Reply

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου της επισκευής του δικτύου ψύξης-θέρμανσης της Μαιευτικής κλινικής

1ημέρα 7 ώρες ago
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου της επισκευής του δικτύου ψύξης-θέρμανσης της Μαιευτικής κλινικής
Ημ/νια: 22/06/2017 11:13:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6301469073-ΡΓ6
No Reply

Ανάθεση εργασιών

3 ημέρες 5 ώρες ago
Θέμα: Ανάθεση εργασιών
Ημ/νια: 20/06/2017 14:02:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΛ2Δ469073-ΣΘ7
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 15 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια