Διαύγεια

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

2 ημέρες 8 ώρες ago
Θέμα: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 26/05/2017 13:38:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7Κ9Κ469073-9ΑΛ
No Reply

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

2 ημέρες 8 ώρες ago
Θέμα: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 26/05/2017 13:44:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 71Υ3469073-Κ3Θ
No Reply

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

2 ημέρες 8 ώρες ago
Θέμα: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 26/05/2017 13:53:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΘ37469073-ΤΥΙ
No Reply

Αυτοδίκαιη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού και των οργανικών θέσεων της ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» στο Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις…

3 ημέρες 6 ώρες ago
Θέμα: Αυτοδίκαιη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού και των οργανικών θέσεων της ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» στο Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013.
Ημ/νια: 25/05/2017 14:25:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΣΕΦ469073-5Ρ4
No Reply
Ελέγχθηκε
1 λεπτό 28 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια