Διαύγεια

11) Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων

2 ημέρες 23 ώρες ago
Θέμα: 11) Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων
Ημ/νια: 13/11/2018 09:47:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΡΣΛ469073-0ΒΓ
No Reply
Ελέγχθηκε
17 λεπτά 14 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια