Διαύγεια

Έγκριση παράτασης σύμβασης Νοσοκομείου με την εταιρεία BBD ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ για προμήθεια γαντιών

3 ημέρες 23 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση παράτασης σύμβασης Νοσοκομείου με την εταιρεία BBD ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ για προμήθεια γαντιών
Ημ/νια: 16/11/2017 13:22:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω9ΘΛ469073-Ν0Α
No Reply
Ελέγχθηκε
8 λεπτά 6 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια