Διαύγεια

τροποποίηση απόφασης

17 ώρες 50 λεπτά ago
Θέμα: τροποποίηση απόφασης
Ημ/νια: 18/03/2019 10:04:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΜΖ7469073-60Λ
No Reply

2)Η από 27/2/19 επιστολή της επιστημονικά υπεύθυνης του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου για προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος πολυπλεκτικής PCR

3 ημέρες 21 ώρες ago
Θέμα: 2)Η από 27/2/19 επιστολή της επιστημονικά υπεύθυνης του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου για προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος πολυπλεκτικής PCR
Ημ/νια: 15/03/2019 09:19:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΟΙΩ469073-ΓΣ7
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 59 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια