Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών προμήθειας μηχανημάτων οπτικής βιομετρίας.

16 ώρες 39 λεπτά ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών προμήθειας μηχανημάτων οπτικής βιομετρίας.
Ημ/νια: 16/07/2018 13:47:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΤΙΗ469073-ΨΨ8
No Reply

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής του Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες απομάκρυνσης βιολογικών αποβλήτων .

3 ημέρες 15 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής του Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες απομάκρυνσης βιολογικών αποβλήτων .
Ημ/νια: 13/07/2018 14:27:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ψ5ΜΦ469073-Β4Χ
No Reply
Ελέγχθηκε
46 λεπτά 25 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια