Διαύγεια

Εγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια μελανοταινιών

22 ώρες 39 λεπτά ago
Θέμα: Εγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια μελανοταινιών
Ημ/νια: 28/04/2017 10:20:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω7Λ7469073-3Ο1
No Reply

Εγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια επιδέσμων

22 ώρες 39 λεπτά ago
Θέμα: Εγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια επιδέσμων
Ημ/νια: 28/04/2017 11:28:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΦ1Λ469073-36Υ
No Reply

Προμήθεια λογισμικού

22 ώρες 39 λεπτά ago
Θέμα: Προμήθεια λογισμικού
Ημ/νια: 28/04/2017 11:45:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΟΨΦ469073-ΟΟΝ
No Reply

Εγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης επιτροπής διαγωνισμού για προμήθεια καθετήρων

22 ώρες 39 λεπτά ago
Θέμα: Εγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης επιτροπής διαγωνισμού για προμήθεια καθετήρων
Ημ/νια: 28/04/2017 11:56:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΥΤΥ469073-ΨΛΛ
No Reply

Προμήθεια φίλτρων ΜΤΝ

22 ώρες 39 λεπτά ago
Θέμα: Προμήθεια φίλτρων ΜΤΝ
Ημ/νια: 28/04/2017 12:08:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 67ΨΠ469073-Α25
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια