Διαύγεια

9) Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων κρεάτων

18 ώρες 18 λεπτά ago
Θέμα: 9) Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων κρεάτων
Ημ/νια: 20/10/2017 09:10:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 69Ι8469073-1ΟΜ
No Reply

10) Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων .

18 ώρες 18 λεπτά ago
Θέμα: 10) Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων .
Ημ/νια: 20/10/2017 09:14:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7879469073-ΡΗΚ
No Reply

11) Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια βάμβακος.

18 ώρες 18 λεπτά ago
Θέμα: 11) Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια βάμβακος.
Ημ/νια: 20/10/2017 09:17:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7Υ6Ζ469073-ΛΦΑ
No Reply

12) Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής του επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών ανοσολογικών αναλύσεων (ανοσολογικές εξετάσεις).

18 ώρες 18 λεπτά ago
Θέμα: 12) Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής του επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών ανοσολογικών αναλύσεων (ανοσολογικές εξετάσεις).
Ημ/νια: 20/10/2017 09:20:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΛΠΑ469073-ΙΧΚ
No Reply

Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για εργασίες βελτίωσης κλιματισμού Μαιευτικής Κλινικής

18 ώρες 18 λεπτά ago
Θέμα: Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για εργασίες βελτίωσης κλιματισμού Μαιευτικής Κλινικής
Ημ/νια: 20/10/2017 09:33:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΙΥΕ469073-1ΑΩ
No Reply

1) Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων αιματολογικών προϊόντων (ασκοί αίματος ).

21 ώρες 18 λεπτά ago
Θέμα: 1) Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων αιματολογικών προϊόντων (ασκοί αίματος ).
Ημ/νια: 20/10/2017 08:46:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΕΑΠ469073-ΔΔ5
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 33 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια