Διαύγεια

Έγκριση για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Γ.Ν. Χίου "Σκυλίτσειο" για την Πράξη "Βελτίωση κτιριακών Υποδομών κτιρίων 3 & 4 του Γ.Ν. Χίου "Σκυλίτσειο"

2 ημέρες 11 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Γ.Ν. Χίου "Σκυλίτσειο" για την Πράξη "Βελτίωση κτιριακών Υποδομών κτιρίων 3 & 4 του Γ.Ν. Χίου "Σκυλίτσειο"
Ημ/νια: 11/12/2017 13:55:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7Η8Ν469073-4ΥΔ
No Reply
Ελέγχθηκε
49 λεπτά 39 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια