Διαύγεια

Προμήθεια υλικών για ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος ιγνυακής αρτηρίας ασθενούς

2 ημέρες 16 ώρες ago
Θέμα: Προμήθεια υλικών για ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος ιγνυακής αρτηρίας ασθενούς
Ημ/νια: 24/05/2018 12:55:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω319469073-ΒΨΞ
No Reply

Έγκριση προσφοράς για προμήθεια συστήματος τρυπανιού και πριονιού μπαταρίας για ορθοπεδικές επεμβάσεις

2 ημέρες 16 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση προσφοράς για προμήθεια συστήματος τρυπανιού και πριονιού μπαταρίας για ορθοπεδικές επεμβάσεις
Ημ/νια: 24/05/2018 12:59:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΣΚΛ469073-Ρ6Υ
No Reply
Ελέγχθηκε
37 λεπτά 28 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια