Διαύγεια

Ανάληψη υπηρεσίας

4 ημέρες 23 ώρες ago
Θέμα: Ανάληψη υπηρεσίας
Ημ/νια: 24/04/2017 11:34:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΩ28469073-ΤΡΓ
No Reply
Ελέγχθηκε
58 λεπτά 6 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια