Διαύγεια

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα στην υπάλληλο Δουλγεράκη Αργυρή.

22 ώρες 43 λεπτά ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα στην υπάλληλο Δουλγεράκη Αργυρή.
Ημ/νια: 20/02/2018 13:29:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΕ94469073-576
No Reply

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα στην υπάλληλο Μ. Μονογιούδη

22 ώρες 43 λεπτά ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα στην υπάλληλο Μ. Μονογιούδη
Ημ/νια: 20/02/2018 13:30:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΤΑΒ469073-Ζ8Β
No Reply

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα στην υπάλληλο Α. Μαυρίκου

22 ώρες 43 λεπτά ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα στην υπάλληλο Α. Μαυρίκου
Ημ/νια: 20/02/2018 13:31:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΙΡ4469073-Σ6Ν
No Reply

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα στην υπάλληλο Α. Βαρλά

22 ώρες 43 λεπτά ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα στην υπάλληλο Α. Βαρλά
Ημ/νια: 20/02/2018 13:32:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω5Ε5469073-33Π
No Reply

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα στην υπάλληλο Ο. Κουβαρά

22 ώρες 43 λεπτά ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα στην υπάλληλο Ο. Κουβαρά
Ημ/νια: 20/02/2018 13:33:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Ε37469073-130
No Reply

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα στην υπάλληλο Μ. Σπυριάδη

22 ώρες 43 λεπτά ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα στην υπάλληλο Μ. Σπυριάδη
Ημ/νια: 20/02/2018 13:36:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω8ΑΒ469073-ΔΑ5
No Reply

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα στην υπάλληλο Καρακατσάνη Ευτυχία.

22 ώρες 43 λεπτά ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα στην υπάλληλο Καρακατσάνη Ευτυχία.
Ημ/νια: 20/02/2018 13:47:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΔΠΡ469073-45Ε
No Reply

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα στην υπάλληλο Μπουργάνη Αγγελική.

22 ώρες 43 λεπτά ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα στην υπάλληλο Μπουργάνη Αγγελική.
Ημ/νια: 20/02/2018 13:53:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΟΨΣ469073-Ρ95
No Reply

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ)

22 ώρες 43 λεπτά ago
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ)
Ημ/νια: 20/02/2018 13:55:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΘ73469073-Ν9Υ
No Reply

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο Δημόσιο Τομέα στην υπάλληλο Ε. Μάλλιου

1ημέρα 1 ώρα ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο Δημόσιο Τομέα στην υπάλληλο Ε. Μάλλιου
Ημ/νια: 20/02/2018 09:52:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω1ΣΔ469073-Γ89
No Reply

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο Δημόσιο Τομέα στην υπάλληλο Ε. Σιώκη

1ημέρα 1 ώρα ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο Δημόσιο Τομέα στην υπάλληλο Ε. Σιώκη
Ημ/νια: 20/02/2018 09:54:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Φ1Ψ469073-ΣΧΩ
No Reply

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο Δημόσιο Τομέα στον υπάλληλο Σ. Μπουλά

1ημέρα 1 ώρα ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο Δημόσιο Τομέα στον υπάλληλο Σ. Μπουλά
Ημ/νια: 20/02/2018 09:55:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω6ΙΣ469073-ΟΒΦ
No Reply

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο Δημόσιο Τομέα στον υπάλληλο Ε. Αυγουστάκη

1ημέρα 1 ώρα ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο Δημόσιο Τομέα στον υπάλληλο Ε. Αυγουστάκη
Ημ/νια: 20/02/2018 09:56:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΨ5Χ469073-3ΟΩ
No Reply

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο Δημόσιο τομέα στην υπάλληλο Ε. Καραμανή

1ημέρα 1 ώρα ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο Δημόσιο τομέα στην υπάλληλο Ε. Καραμανή
Ημ/νια: 20/02/2018 10:32:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Ι24469073-ΑΛ4
No Reply

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο Δημόσιο τομέα στην υπάλληλο Μ. Σκουλά

1ημέρα 1 ώρα ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο Δημόσιο τομέα στην υπάλληλο Μ. Σκουλά
Ημ/νια: 20/02/2018 10:38:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω34Α469073-9Υ4
No Reply

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο Δημόσιο Τομέα στην υπάλληλο Μ. Κεμερλή

1ημέρα 1 ώρα ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο Δημόσιο Τομέα στην υπάλληλο Μ. Κεμερλή
Ημ/νια: 20/02/2018 10:43:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ψ7ΝΛ469073-Ψ6Φ
No Reply

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο Δημόσιο τομέα στην υπάλληλο Μ. Λοϊζου

1ημέρα 1 ώρα ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας στο Δημόσιο τομέα στην υπάλληλο Μ. Λοϊζου
Ημ/νια: 20/02/2018 11:04:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΛΒΜ469073-Χ7Ο
No Reply
Ελέγχθηκε
9 λεπτά 1 δευτερόλεπτο ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια