Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για τις υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων

3 ημέρες 16 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για τις υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων
Ημ/νια: 23/05/2018 14:37:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 73ΚΖ469073-Ξ32
No Reply
Ελέγχθηκε
37 λεπτά 18 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια