Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού παραλαβής μηχανήματος τεστ κοπώσεων και αποδοχή δωρεάς αυτού από τους Μπαρλή Γεώργιο και Μπαρλή Καλλίοπη.

6 ημέρες 22 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού παραλαβής μηχανήματος τεστ κοπώσεων και αποδοχή δωρεάς αυτού από τους Μπαρλή Γεώργιο και Μπαρλή Καλλίοπη.
Ημ/νια: 07/12/2018 09:49:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΠ7Α469073-ΗΓ9
No Reply

Αμοιβή Δικηγόρου

1 εβδομάδα ago
Θέμα: Αμοιβή Δικηγόρου
Ημ/νια: 06/12/2018 13:15:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΠΞΧ469073-ΝΕ3
No Reply

Έγκριση τρίμηνης παράτασης σύμβασης με την εταιρεία « NEPHRODYNAMIC HELLAS AE για την προμήθεια διατάξεων νεφρικής υποστήριξης.

1 εβδομάδα ago
Θέμα: Έγκριση τρίμηνης παράτασης σύμβασης με την εταιρεία « NEPHRODYNAMIC HELLAS AE για την προμήθεια διατάξεων νεφρικής υποστήριξης.
Ημ/νια: 06/12/2018 13:37:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω837469073-ΧΝΠ
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 17 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια