Διαύγεια

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2 ημέρες 14 ώρες ago
Θέμα: ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 18/10/2017 13:57:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7Τ7Μ469073-ΣΜΙ
No Reply

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας υλικών αγγειοπλαστικής

3 ημέρες 12 ώρες ago
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας υλικών αγγειοπλαστικής
Ημ/νια: 17/10/2017 11:47:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 72Ρ2469073-Υ7Σ
No Reply

Προμήθεια γάζας

4 ημέρες 15 ώρες ago
Θέμα: Προμήθεια γάζας
Ημ/νια: 16/10/2017 12:27:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΦΙΣ469073-ΦΒΧ
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 36 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια