Διαύγεια

επιτροπή παραλαβής

3 ημέρες 17 ώρες ago
Θέμα: επιτροπή παραλαβής
Ημ/νια: 14/02/2019 12:19:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω8ΘΛ469073-0Χ7
No Reply

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΝΣΤΆΣΕΩΝ

5 ημέρες 16 ώρες ago
Θέμα: ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΝΣΤΆΣΕΩΝ
Ημ/νια: 12/02/2019 11:25:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Ι0Τ469073-Ζ33
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 31 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια