Διαύγεια

Μετακίνηση εκτός έδρας

6 ημέρες 19 ώρες ago
Θέμα: Μετακίνηση εκτός έδρας
Ημ/νια: 12/06/2019 13:15:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 61ΛΜ469073-0ΒΨ
No Reply

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για σετ καθετήρων αιμοκάθαρσης διπλού και τριπλού αυλού.

1 εβδομάδα ago
Θέμα: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για σετ καθετήρων αιμοκάθαρσης διπλού και τριπλού αυλού.
Ημ/νια: 12/06/2019 08:23:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω1ΑΝ469073-ΥΒ0
No Reply

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1 εβδομάδα ago
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 12/06/2019 08:46:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΤ08469073-Π6Μ
No Reply

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρ. Διαγωνισμού προμήθειας ορθοπεδικών υλικών .

1 εβδομάδα ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρ. Διαγωνισμού προμήθειας ορθοπεδικών υλικών .
Ημ/νια: 11/06/2019 09:23:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω524469073-ΩΓΖ
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 36 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια