Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού για προμήθεια διαφόρων ιατρικών συσκευών και προϊόντων ( αντιδραστήρια μικροβιολογικού δια χειρός) .

1 εβδομάδα ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού για προμήθεια διαφόρων ιατρικών συσκευών και προϊόντων ( αντιδραστήρια μικροβιολογικού δια χειρός) .
Ημ/νια: 17/09/2018 12:55:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΔΓΤ469073-ΨΧΤ
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 55 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια