Διαύγεια

επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τoν συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια Ιατρικής Γάζας

1 εβδομάδα 2 ημέρες ago
Θέμα: επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τoν συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια Ιατρικής Γάζας
Ημ/νια: 08/02/2019 13:51:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΣΘΦ469073-Α36
No Reply

Προμήθειες τροφίμων

1 εβδομάδα 2 ημέρες ago
Θέμα: Προμήθειες τροφίμων
Ημ/νια: 08/02/2019 10:24:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΞ30469073-ΝΥ3
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 28 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια