Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ.

1 εβδομάδα ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ.
Ημ/νια: 11/06/2019 09:32:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΧΝΨ469073-Φ53
No Reply

Έγκριση της με αριθμ. 21/2019 διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού προμήθειας αντιδραστηρίων ανοσολογικών και βιοχημικών εξετάσεων .

1 εβδομάδα 1ημέρα ago
Θέμα: Έγκριση της με αριθμ. 21/2019 διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού προμήθειας αντιδραστηρίων ανοσολογικών και βιοχημικών εξετάσεων .
Ημ/νια: 11/06/2019 08:28:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΙΣΡ469073-ΝΞ6
No Reply

παράταση σύμβασης

1 εβδομάδα 4 ημέρες ago
Θέμα: παράταση σύμβασης
Ημ/νια: 07/06/2019 13:18:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΖΑΙ469073-ΞΤ4
No Reply

Έγκριση πρακτικού

1 εβδομάδα 4 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού
Ημ/νια: 07/06/2019 09:30:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΥΦΒ469073-0Μ0
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 33 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια