Διαύγεια

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μεταφοράς του συνόλου των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

4 ημέρες 21 ώρες ago
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μεταφοράς του συνόλου των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων
Ημ/νια: 22/05/2018 10:59:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΙΛΚ469073-ΑΘ0
No Reply

Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια γραφικής ύλης

1 εβδομάδα 1ημέρα ago
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια γραφικής ύλης
Ημ/νια: 18/05/2018 13:53:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΝΓ6469073-9ΨΝ
No Reply
Ελέγχθηκε
24 λεπτά 12 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια