Διαύγεια

Τροποποίηση της με αριθμό 14/10-07-2017 ( θέμα 3ο Π.Η.) απόφαση Δ.Σ περί εγκρίσεως πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια επιδέσμων .

1 εβδομάδα 3 ημέρες ago
Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 14/10-07-2017 ( θέμα 3ο Π.Η.) απόφαση Δ.Σ περί εγκρίσεως πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια επιδέσμων .
Ημ/νια: 09/08/2017 11:00:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 608Π469073-Γ4Μ
No Reply

ΈΣΟΔΑ - ΈΞΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

1 εβδομάδα 3 ημέρες ago
Θέμα: ΈΣΟΔΑ - ΈΞΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 09/08/2017 11:30:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΧΙΟ469073-Λ1Κ
No Reply

Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσίας για τοποθέτηση γυψοσανίδων και μόνωση στο θάλαμο χημειοθεραπείας

1 εβδομάδα 3 ημέρες ago
Θέμα: Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσίας για τοποθέτηση γυψοσανίδων και μόνωση στο θάλαμο χημειοθεραπείας
Ημ/νια: 09/08/2017 10:28:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 66Ο3469073-ΕΘΝ
No Reply

Απόφαση για την τοποθέτηση γυψοσανίδων και μόνωσης για το θάλαμο χημειοθεραπείας

1 εβδομάδα 4 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση για την τοποθέτηση γυψοσανίδων και μόνωσης για το θάλαμο χημειοθεραπείας
Ημ/νια: 08/08/2017 12:42:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΞΖΟ469073-01Ν
No Reply

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

1 εβδομάδα 5 ημέρες ago
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ημ/νια: 07/08/2017 12:16:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΕΗ2469073-ΡΩΙ
No Reply
Ελέγχθηκε
3 λεπτά 42 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια