Διαύγεια

Ορισμός επιτροπής διενέργειας για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων.

1 εβδομάδα 1ημέρα ago
Θέμα: Ορισμός επιτροπής διενέργειας για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων.
Ημ/νια: 05/12/2018 10:04:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΛΛΟ469073-ΖΑΦ
No Reply

Ορισμός επιτροπής διενέργειας για τον διαγωνισμό προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Εκτυπωτών - Πολυμηχανημάτων.

1 εβδομάδα 1ημέρα ago
Θέμα: Ορισμός επιτροπής διενέργειας για τον διαγωνισμό προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Εκτυπωτών - Πολυμηχανημάτων.
Ημ/νια: 05/12/2018 10:40:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΟΑΝ469073-ΠΓΠ
No Reply

Ορισμός επιτροπής διενέργειας για τον διαγωνισμό προμήθειας Συσκευών Αιματολογικών Αναλύσεων.

1 εβδομάδα 1ημέρα ago
Θέμα: Ορισμός επιτροπής διενέργειας για τον διαγωνισμό προμήθειας Συσκευών Αιματολογικών Αναλύσεων.
Ημ/νια: 05/12/2018 10:50:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ψ6ΘΧ469073-ΩΘΣ
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 15 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια