Διαύγεια

Εγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για προμήθεια μελανοταινιών και γραφικής ύλης

3 μήνες 1 εβδομάδα ago
Θέμα: Εγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για προμήθεια μελανοταινιών και γραφικής ύλης
Ημ/νια: 09/05/2017 10:05:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΙΥΚ469073-6ΟΦ
No Reply
Ελέγχθηκε
3 λεπτά 23 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια