Διαύγεια

προέγκριση τακτικού προγράμματος εφημεριών ιατρών του Νοσοκομείου μηνός Δεκεμβρίου 2017

2 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: προέγκριση τακτικού προγράμματος εφημεριών ιατρών του Νοσοκομείου μηνός Δεκεμβρίου 2017
Ημ/νια: 30/11/2017 14:23:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΑ7Σ469073-Τ2Ο
No Reply

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

2 μήνες 3 εβδομάδες ago
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ
Ημ/νια: 30/11/2017 10:07:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 61Μ9469073-ΩΧΟ
No Reply
Ελέγχθηκε
7 λεπτά 54 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια