Διαύγεια

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για ψυγείο συντήρησης ασκών αίματος αιμοδοσίας.

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για ψυγείο συντήρησης ασκών αίματος αιμοδοσίας.
Ημ/νια: 08/03/2018 08:31:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΜΑΙ469073-Π0Α
No Reply
Ελέγχθηκε
7 λεπτά 27 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια