Διαύγεια

Εγκριση καταβολής ποσού στη δικηγόρο Αικατερίνη Μερσίνη για εκπροσώπηση του Νοσοκομείου

2 μήνες 4 εβδομάδες ago
Θέμα: Εγκριση καταβολής ποσού στη δικηγόρο Αικατερίνη Μερσίνη για εκπροσώπηση του Νοσοκομείου
Ημ/νια: 21/07/2017 10:30:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΜΓ1469073-ΤΧΨ
No Reply

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών και έγκριση - επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών

2 μήνες 4 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών και έγκριση - επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 21/07/2017 10:31:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΜΔΨ469073-ΠΨΥ
No Reply

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αντιδραστήρια και λοιπά αναλώσιμα υλικά για ανοσολογικές εξετάσεις

3 μήνες ago
Θέμα: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αντιδραστήρια και λοιπά αναλώσιμα υλικά για ανοσολογικές εξετάσεις
Ημ/νια: 20/07/2017 13:01:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΤ8Τ469073-ΧΙΡ
No Reply

Πρόσκληση προσφοράς για αντιδραστήρια και λοιπά αναλώσιμα υλικά για αιματολογικές εξετάσεις

3 μήνες ago
Θέμα: Πρόσκληση προσφοράς για αντιδραστήρια και λοιπά αναλώσιμα υλικά για αιματολογικές εξετάσεις
Ημ/νια: 20/07/2017 13:26:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω3ΦΘ469073-ΕΝΦ
No Reply

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αντιδραστήρια και λοιπά αναλώσιμα υλικά για αιματολογικές εξετάσεις

3 μήνες ago
Θέμα: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αντιδραστήρια και λοιπά αναλώσιμα υλικά για αιματολογικές εξετάσεις
Ημ/νια: 20/07/2017 13:16:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 70Ο7469073-0ΔΟ
No Reply

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΗΜ.ΠΑ ΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

3 μήνες ago
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΗΜ.ΠΑ ΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ημ/νια: 19/07/2017 08:18:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΘΙΡ469073-35Δ
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 33 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια