Διαύγεια

Αγωγή της εταιρείας «ΚΟΥΑΛΙΤΥ ΤΕΪΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ¨»

3 μήνες ago
Θέμα: Αγωγή της εταιρείας «ΚΟΥΑΛΙΤΥ ΤΕΪΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ¨»
Ημ/νια: 23/01/2017 11:00:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 755Η469073-ΛΚΙ
No Reply

Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια ακτινολογικών Φιλμ

3 μήνες ago
Θέμα: Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια ακτινολογικών Φιλμ
Ημ/νια: 23/01/2017 11:03:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΚΙΚ469073-73Ζ
No Reply

προμήθεια ρολερ

3 μήνες ago
Θέμα: προμήθεια ρολερ
Ημ/νια: 23/01/2017 09:15:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΥΜΨ469073-Α77
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 1 λεπτό ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια