Διαύγεια

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

3 μήνες ago
Θέμα: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Ημ/νια: 16/10/2018 13:37:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΠΘΞ469073-ΦΔΖ
No Reply

Έγκριση σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών ανοσολογικών αναλύσεων και έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού της ανωτέρω προμήθειας του ΠΠΥΥ 2015

3 μήνες ago
Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών ανοσολογικών αναλύσεων και έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού της ανωτέρω προμήθειας του ΠΠΥΥ 2015
Ημ/νια: 15/10/2018 13:07:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΥΩΘ469073-4ΝΓ
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 3 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια