Διαύγεια

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση ανελκυστήρων

1 εβδομάδα 4 ημέρες ago
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση ανελκυστήρων
Ημ/νια: 15/05/2018 12:52:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΦΙ8469073-ΒΗΒ
No Reply

Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας έκδοσης οικοδομικής άδειας, έγκριση δαπάνης και ανάθεσης έργου

1 εβδομάδα 5 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας έκδοσης οικοδομικής άδειας, έγκριση δαπάνης και ανάθεσης έργου
Ημ/νια: 14/05/2018 10:14:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω1ΟΛ469073-ΖΥΛ
No Reply
Ελέγχθηκε
23 λεπτά 26 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια