Διαύγεια

Ορισμός επιτροπής για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια ενδοφακών.

1 εβδομάδα 3 ημέρες ago
Θέμα: Ορισμός επιτροπής για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια ενδοφακών.
Ημ/νια: 07/02/2019 09:25:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΒΚΝ469073-ΧΦΕ
No Reply

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για υλικά ενδαγγειακής αποκατάστασης κοιλιακού ανευρύσματος.

1 εβδομάδα 3 ημέρες ago
Θέμα: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για υλικά ενδαγγειακής αποκατάστασης κοιλιακού ανευρύσματος.
Ημ/νια: 07/02/2019 07:57:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΛΠ8469073-ΝΡΧ
No Reply

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για υλικά ενδαγγειακής αποκατάστασης κοιλιακού ανευρύσματος.

1 εβδομάδα 3 ημέρες ago
Θέμα: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για υλικά ενδαγγειακής αποκατάστασης κοιλιακού ανευρύσματος.
Ημ/νια: 07/02/2019 08:03:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΔΗΘ469073-9ΨΑ
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 41 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια