Διαύγεια

επιτροπή για HACCP

1 εβδομάδα 6 ημέρες ago
Θέμα: επιτροπή για HACCP
Ημ/νια: 11/09/2018 12:31:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΘΤΗ469073-261
No Reply

Αμοιβή Δικηγόρου

1 εβδομάδα 6 ημέρες ago
Θέμα: Αμοιβή Δικηγόρου
Ημ/νια: 11/09/2018 09:25:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 60ΝΛ469073-ΦΕΧ
No Reply

METAKINHΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

2 εβδομάδες ago
Θέμα: METAKINHΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Ημ/νια: 10/09/2018 10:38:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΚΨ3469073-Λ6Λ
No Reply

έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών και εργασίας για την επισκευή του δώματος της Νέας Πτέρυγας του Νοσοκομείου»

2 εβδομάδες 3 ημέρες ago
Θέμα: έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών και εργασίας για την επισκευή του δώματος της Νέας Πτέρυγας του Νοσοκομείου»
Ημ/νια: 07/09/2018 08:50:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 63ΕΑ469073-Ν4Χ
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 58 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια