Διαύγεια

επιτροπή διενέργειας για τον διαγωνισμό «ANTΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ»

1 εβδομάδα 6 ημέρες ago
Θέμα: επιτροπή διενέργειας για τον διαγωνισμό «ANTΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ»
Ημ/νια: 07/06/2019 11:25:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω3ΝΕ469073-9ΦΜ
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 50 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια