Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τις εργασίες βελτίωσης κλιματισμού της Μαιευτικής κλινικής

2 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τις εργασίες βελτίωσης κλιματισμού της Μαιευτικής κλινικής
Ημ/νια: 03/08/2017 13:17:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΥ6Π469073-75Σ
No Reply

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τις εργασίες βελτίωσης κλιματισμού της Μαιευτικής κλινικής

2 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τις εργασίες βελτίωσης κλιματισμού της Μαιευτικής κλινικής
Ημ/νια: 03/08/2017 13:19:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΓΖ3469073-ΒΗΜ
No Reply
Ελέγχθηκε
4 λεπτά 4 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια