Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης επιτροπής διαγωνισμού για προμήθεια αντιδραστηρίων μικροβιολογικού με συνοδό

2 εβδομάδες 4 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης επιτροπής διαγωνισμού για προμήθεια αντιδραστηρίων μικροβιολογικού με συνοδό
Ημ/νια: 10/04/2017 12:54:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΠΛΜ469073-0Ε0
No Reply

προμήθεια βιβλιοθήκης

2 εβδομάδες 4 ημέρες ago
Θέμα: προμήθεια βιβλιοθήκης
Ημ/νια: 10/04/2017 13:06:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΨΙΠ469073-Ζ07
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια