Διαύγεια

ορισμό επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τη συντήρηση των ανελκυστήρων

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: ορισμό επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τη συντήρηση των ανελκυστήρων
Ημ/νια: 12/02/2018 13:39:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ψ1ΨΧ469073-25Β
No Reply
Ελέγχθηκε
32 λεπτά 2 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια