Διαύγεια

Έγκριση αιτήματος για προμήθεια υλικών για αποκατάσταση του κοιλιακού ανευρύσματος ασθενούς

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση αιτήματος για προμήθεια υλικών για αποκατάσταση του κοιλιακού ανευρύσματος ασθενούς
Ημ/νια: 02/08/2018 09:20:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω8ΛΔ469073-ΥΝΩ
No Reply

Έγκριση αιτήματος προμήθειας αισθητήρων βάθους ύπνωσης και εγκεφαλικής Οξυμετρίας με συνοδό εξοπλισμό .

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση αιτήματος προμήθειας αισθητήρων βάθους ύπνωσης και εγκεφαλικής Οξυμετρίας με συνοδό εξοπλισμό .
Ημ/νια: 30/07/2018 11:57:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΖΦΠ469073-9ΑΝ
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 39 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια