Διαύγεια

11) Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων

3 μήνες ago
Θέμα: 11) Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων
Ημ/νια: 13/11/2018 09:47:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΡΣΛ469073-0ΒΓ
No Reply

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

3 μήνες 1 εβδομάδα ago
Θέμα: επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»
Ημ/νια: 16/11/2018 11:30:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΕΖΘ469073-ΠΟΖ
No Reply

Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια υπολογιστών

3 μήνες 1 εβδομάδα ago
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια υπολογιστών
Ημ/νια: 07/11/2018 13:56:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΘΟ6469073-88Ψ
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 34 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια