Διαύγεια

έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών και εργασίας για την επισκευή του δώματος της Νέας Πτέρυγας του Νοσοκομείου»

3 μήνες 1 εβδομάδα ago
Θέμα: έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών και εργασίας για την επισκευή του δώματος της Νέας Πτέρυγας του Νοσοκομείου»
Ημ/νια: 07/09/2018 08:50:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 63ΕΑ469073-Ν4Χ
No Reply
Ελέγχθηκε
44 λεπτά 3 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια