Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για τις υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων (επεξεργασία αποβλήτων)

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για τις υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων (επεξεργασία αποβλήτων)
Ημ/νια: 02/10/2017 10:47:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΓΗΙ469073-162
No Reply

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για υπηρεσίες απομάκρυνσης βιολογικών αποβλήτων (μεταφορά αποβλήτων)

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για υπηρεσίες απομάκρυνσης βιολογικών αποβλήτων (μεταφορά αποβλήτων)
Ημ/νια: 02/10/2017 10:52:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΥΥ1469073-ΔΣΣ
No Reply

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής
Ημ/νια: 02/10/2017 10:55:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΛΤΡ469073-Β1Ν
No Reply

Έγκριση του απολογιστικού τακτικού προγράμματος εφημεριών ιατρών του Νοσοκομείου μηνός Ιουλίου 2017

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση του απολογιστικού τακτικού προγράμματος εφημεριών ιατρών του Νοσοκομείου μηνός Ιουλίου 2017
Ημ/νια: 29/09/2017 07:58:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΦΥΑ469073-ΕΨΜ
No Reply
Ελέγχθηκε
3 ώρες 11 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια