Διαύγεια

10) Ορισμός διαχειριστή έργου του ΠΔΕ με τίτλο «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής ειδίκευσης του τομέα Υγείας».

3 μήνες 1 εβδομάδα ago
Θέμα: 10) Ορισμός διαχειριστή έργου του ΠΔΕ με τίτλο «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής ειδίκευσης του τομέα Υγείας».
Ημ/νια: 06/03/2019 11:47:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΖΧΣ469073-ΟΘΥ
No Reply

επιτροπή διενέργειας για τον διαγωνισμό προμήθειας Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

3 μήνες 1 εβδομάδα ago
Θέμα: επιτροπή διενέργειας για τον διαγωνισμό προμήθειας Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 05/03/2019 10:48:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 688Δ469073-908
No Reply

Οικονομική ενίσχυση για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Κε.Φ.Ι.Απ. του Γ.Ν.Χίου « Σκυλίτσειο»

3 μήνες 1 εβδομάδα ago
Θέμα: Οικονομική ενίσχυση για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Κε.Φ.Ι.Απ. του Γ.Ν.Χίου « Σκυλίτσειο»
Ημ/νια: 05/03/2019 12:22:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΣΝΧ469073-73Κ
No Reply

Ανάθεση σε Δικηγόρο

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Ανάθεση σε Δικηγόρο
Ημ/νια: 05/03/2019 08:59:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω26Ν469073-76Υ
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 33 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια