Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων
Ημ/νια: 06/07/2018 13:23:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΤ1Κ469073-ΜΤΦ
No Reply
Ελέγχθηκε
42 λεπτά 50 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια