Διαύγεια

Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

3 μήνες 1 εβδομάδα ago
Θέμα: Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.
Ημ/νια: 05/11/2018 09:49:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΒ9Α469073-Υ9Ν
No Reply

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων

3 μήνες 1 εβδομάδα ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων
Ημ/νια: 05/11/2018 10:51:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΖΟΚ469073-Θ9Ρ
No Reply

Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης εργασιών για την επισκευή του δώματος της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου.

3 μήνες 1 εβδομάδα ago
Θέμα: Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης εργασιών για την επισκευή του δώματος της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου.
Ημ/νια: 05/11/2018 11:25:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΠΡΡ469073-ΓΡ1
No Reply

Έγκριση σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών , εκτυπωτών , πολυμηχανήματος κλπ.

3 μήνες 1 εβδομάδα ago
Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών , εκτυπωτών , πολυμηχανήματος κλπ.
Ημ/νια: 05/11/2018 11:29:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 641Ψ469073-ΧΩΑ
No Reply

Έγκριση σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ .

3 μήνες 1 εβδομάδα ago
Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ .
Ημ/νια: 05/11/2018 11:34:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΥΤΧ469073-ΕΞΒ
No Reply

Αίτημα παράτασης της σύμβασης που αφορά την προμήθεια και εργασία για την επισκευή του δώματος της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου .

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Αίτημα παράτασης της σύμβασης που αφορά την προμήθεια και εργασία για την επισκευή του δώματος της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου .
Ημ/νια: 02/11/2018 13:58:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΥ1Ε469073-ΚΒΣ
No Reply

Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης της επιτροπής για την προμήθεια Γραφικής Ύλης .

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης της επιτροπής για την προμήθεια Γραφικής Ύλης .
Ημ/νια: 02/11/2018 14:03:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΒ9Ρ469073-ΕΕΥ
No Reply

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης από ηλεκτρολόγο - μηχανολόγο για την σύνδεση της Νέας Πτέρυγας με το ηλεκτροστάσιο.

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης από ηλεκτρολόγο - μηχανολόγο για την σύνδεση της Νέας Πτέρυγας με το ηλεκτροστάσιο.
Ημ/νια: 02/11/2018 14:10:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Ε6Η469073-ΝΨΣ
No Reply

Έγκριση προσχεδίου διακήρυξης για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ « (ασκοί αίματος ) προϋπολογισμού 33.150,00 € .

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση προσχεδίου διακήρυξης για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ « (ασκοί αίματος ) προϋπολογισμού 33.150,00 € .
Ημ/νια: 02/11/2018 14:40:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΟΗΝ469073-9ΩΞ
No Reply

Έγκριση προσχεδίου διακήρυξης για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ « (ιατρικά αναλώσιμα ) προϋπολογισμού 50.749,44€.

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση προσχεδίου διακήρυξης για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ « (ιατρικά αναλώσιμα ) προϋπολογισμού 50.749,44€.
Ημ/νια: 02/11/2018 14:48:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΩ5Ν469073-ΠΜΚ
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 28 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια