Διαύγεια

Ορθή επανάληψη πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού διαπραγμάτευσης για προμήθεια συσκευών ανοσολογικών αναλύσεων

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Ορθή επανάληψη πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού διαπραγμάτευσης για προμήθεια συσκευών ανοσολογικών αναλύσεων
Ημ/νια: 05/01/2018 08:21:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΔΡΓ469073-Ω2Δ
No Reply

Έγκριση πρακτικού επιτροπής επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψυκτικού θαλάμου

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψυκτικού θαλάμου
Ημ/νια: 05/01/2018 08:24:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΕΦΡ469073-1ΡΡ
No Reply
Ελέγχθηκε
4 λεπτά 15 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια