Διαύγεια

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου της επισκευής του δώματος της νέας πτέρυγας

3 μήνες 2 εβδομάδες ago
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου της επισκευής του δώματος της νέας πτέρυγας
Ημ/νια: 01/10/2018 09:13:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 72ΩΧ469073-ΘΜ4
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 9 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια