Διαύγεια

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ)

3 μήνες 3 εβδομάδες ago
Θέμα: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ)
Ημ/νια: 05/02/2018 11:29:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Μ57469073-ΑΦ0
No Reply
Ελέγχθηκε
37 λεπτά 9 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια