Διαύγεια

Έγκριση προμήθειας υλικών για ενδαγγειακή αποκατάσταση κοιλιακού ανευρύσματος ασθενούς

2 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Έγκριση προμήθειας υλικών για ενδαγγειακή αποκατάσταση κοιλιακού ανευρύσματος ασθενούς
Ημ/νια: 11/05/2018 12:21:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΗΛ7469073-4ΑΝ
No Reply

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργεια διαγωνισμού για μεταφορά αποβλήτων

2 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργεια διαγωνισμού για μεταφορά αποβλήτων
Ημ/νια: 10/05/2018 11:40:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΕΙΝ469073-37Β
No Reply
Ελέγχθηκε
24 λεπτά 22 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια