Διαύγεια

απευθείας ανάθεση της παροχής «Υπηρεσιών Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Γραφείων Πολλαπλής Φύσης»

2 εβδομάδες ago
Θέμα: απευθείας ανάθεση της παροχής «Υπηρεσιών Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Γραφείων Πολλαπλής Φύσης»
Ημ/νια: 09/06/2017 14:33:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 695Μ469073-Β2Δ
No Reply

προμήθεια εκτυπωτή

2 εβδομάδες ago
Θέμα: προμήθεια εκτυπωτή
Ημ/νια: 09/06/2017 14:39:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΨΗ2469073-ΖΒ4
No Reply

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO με ανταλλακτικά της ΜΤΝ με συλλογή κλειστών προσφορών μέχρι του ποσού των 22.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

2 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO με ανταλλακτικά της ΜΤΝ με συλλογή κλειστών προσφορών μέχρι του ποσού των 22.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Ημ/νια: 08/06/2017 12:10:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΦΥΕ469073-Κ0Σ
No Reply

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση μηχανημάτων αιμοκάθαρσης

2 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση μηχανημάτων αιμοκάθαρσης
Ημ/νια: 07/06/2017 10:28:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΑΝ1469073-ΟΤΩ
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 20 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια