Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης επιτροπής διαγωνισμού για προμήθεια αναλωσίμων ιατρικών εργαστηρίων

1 εβδομάδα 6 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης επιτροπής διαγωνισμού για προμήθεια αναλωσίμων ιατρικών εργαστηρίων
Ημ/νια: 04/02/2019 13:46:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΟΕΞ469073-0ΡΔ
No Reply

Απόφαση Διοικήτριας για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για προμήθεια ασκών

1 εβδομάδα 6 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση Διοικήτριας για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για προμήθεια ασκών
Ημ/νια: 04/02/2019 10:33:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΙΩ3469073-ΚΘΟ
No Reply

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Εκτυπωτών και Πολυμηχανημάτων .

1 εβδομάδα 6 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Εκτυπωτών και Πολυμηχανημάτων .
Ημ/νια: 04/02/2019 10:36:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΥΡΣ469073-Ξ31
No Reply

Θέμα 7ο Αίτημα της εταιρείας LERIVA Diagnostics και έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια Συσκευών Αιματολογικών Αναλύσεων .

2 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Θέμα 7ο Αίτημα της εταιρείας LERIVA Diagnostics και έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια Συσκευών Αιματολογικών Αναλύσεων .
Ημ/νια: 01/02/2019 13:02:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω5ΡΕ469073-ΕΤΒ
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 33 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια