Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών επιτροπής διαγωνισμού για προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων

2 εβδομάδες 4 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών επιτροπής διαγωνισμού για προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων
Ημ/νια: 10/04/2017 13:13:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΚΚ3469073-ΛΑΩ
No Reply

Συγκρότηση επιτροπής για διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πλυντηρίου

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής για διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πλυντηρίου
Ημ/νια: 10/04/2017 09:33:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΟΞ0469073-ΟΚ9
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 1 λεπτό ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια