Διαύγεια

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης

2 εβδομάδες 3 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης
Ημ/νια: 02/08/2017 12:07:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΜΙΡ469073-ΥΣΤ
No Reply

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης

2 εβδομάδες 3 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης
Ημ/νια: 02/08/2017 12:09:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΦΨΛ469073-ΦΦΤ
No Reply

Αποδοχή δωρεών

2 εβδομάδες 3 ημέρες ago
Θέμα: Αποδοχή δωρεών
Ημ/νια: 02/08/2017 12:17:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω1Υ3469073-ΙΡΘ
No Reply

Αποδοχή δωρεάς

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς
Ημ/νια: 31/07/2017 13:19:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7Γ6Ν469073-ΑΝΓ
No Reply
Ελέγχθηκε
2 λεπτά 1 δευτερόλεπτο ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια