Διαύγεια

Προμήθεια υλικών για ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος ιγνυακής αρτηρίας ασθενούς

4 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Προμήθεια υλικών για ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος ιγνυακής αρτηρίας ασθενούς
Ημ/νια: 24/05/2018 12:55:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω319469073-ΒΨΞ
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 54 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια