Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κλπ της επιτροπής επαν. διαγ. για την ανάδειξη προσ. αναδόχων για την προμήθεια γραφικής ύλης.

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κλπ της επιτροπής επαν. διαγ. για την ανάδειξη προσ. αναδόχων για την προμήθεια γραφικής ύλης.
Ημ/νια: 02/10/2018 12:35:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7Ν9Θ469073-0Μ4
No Reply
Ελέγχθηκε
44 λεπτά 48 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια