Διαύγεια

Απόφαση ανάθεσης για εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο βιοχημικών-ανοσολογικών εξετάσεων (ΕΣΕΑΠ).

2 εβδομάδες 3 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο βιοχημικών-ανοσολογικών εξετάσεων (ΕΣΕΑΠ).
Ημ/νια: 28/11/2018 12:37:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω19Ξ469073-85Ψ
No Reply
Ελέγχθηκε
45 λεπτά 9 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια