Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών τεχνικών και οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού διαγωνισμού για προμήθεια κρεάτων

2 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών τεχνικών και οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού διαγωνισμού για προμήθεια κρεάτων
Ημ/νια: 05/10/2017 12:41:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΚΡ5469073-ΩΙΞ
No Reply

Ανανέωση σύμβασης συντήρησης του ψηφιακού τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συγκροτήματος

2 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Ανανέωση σύμβασης συντήρησης του ψηφιακού τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συγκροτήματος
Ημ/νια: 05/10/2017 13:06:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΡΦΝ469073-Ν5Τ
No Reply

Τροποποίηση απόφασης 17/27-7-17 (θέμα 4ΠΗΔ) περί προμήθειας αντιδραστηρίων αιμοδοσίας

2 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Τροποποίηση απόφασης 17/27-7-17 (θέμα 4ΠΗΔ) περί προμήθειας αντιδραστηρίων αιμοδοσίας
Ημ/νια: 05/10/2017 13:12:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 644Ω469073-ΨΓ9
No Reply

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης

2 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης
Ημ/νια: 04/10/2017 11:53:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΠΩΙ469073-ΗΦΕ
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 34 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια