Διαύγεια

επιτροπή ενστάσεων

2 εβδομάδες 4 ημέρες ago
Θέμα: επιτροπή ενστάσεων
Ημ/νια: 31/05/2019 11:39:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ψ62Ι469073-ΨΟΞ
No Reply

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών αντιδραστηρίων με συνοδό (συστήματος ελέγχου ορολογικών εξετάσεων) και τεχνικών προδιαγραφών αντιδραστηρίων εργαστηρίων ( αντιδραστήρια αιμοδοσίας δια χειρός ) .

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών αντιδραστηρίων με συνοδό (συστήματος ελέγχου ορολογικών εξετάσεων) και τεχνικών προδιαγραφών αντιδραστηρίων εργαστηρίων ( αντιδραστήρια αιμοδοσίας δια χειρός ) .
Ημ/νια: 31/05/2019 10:23:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Φ6Σ469073-ΡΝΚ
No Reply

Έγκριση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό και αντιδραστηρίων αιμοδοσίας δια χειρός .

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό και αντιδραστηρίων αιμοδοσίας δια χειρός .
Ημ/νια: 31/05/2019 11:46:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΨΨΧ469073-Ν9Λ
No Reply

Αποδοχή δωρεάς συσκευών οξυγόνωσης νεογνών από τον Σύλλογο Διατήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς « ΧΙΟΙ ΕΝ ΧΟΡΩ » .

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς συσκευών οξυγόνωσης νεογνών από τον Σύλλογο Διατήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς « ΧΙΟΙ ΕΝ ΧΟΡΩ » .
Ημ/νια: 31/05/2019 09:06:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω7ΛΠ469073-ΗΥΕ
No Reply

Αποδοχή δωρεάς συσκευών οξυγόνωσης νεογνών από τον Σύλλογο Διατήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς « ΧΙΟΙ ΕΝ ΧΟΡΩ » .

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς συσκευών οξυγόνωσης νεογνών από τον Σύλλογο Διατήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς « ΧΙΟΙ ΕΝ ΧΟΡΩ » .
Ημ/νια: 30/05/2019 12:31:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Ο52469073-Ξ25
No Reply

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών αντιδραστηρίων με συνοδό (συστήματος ελέγχου ορολογικών εξετάσεων) και τεχνικών προδιαγραφών αντιδραστηρίων εργαστηρίων ( αντιδραστήρια αιμοδοσίας δια χειρός ) .

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών αντιδραστηρίων με συνοδό (συστήματος ελέγχου ορολογικών εξετάσεων) και τεχνικών προδιαγραφών αντιδραστηρίων εργαστηρίων ( αντιδραστήρια αιμοδοσίας δια χειρός ) .
Ημ/νια: 30/05/2019 12:33:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 69ΖΩ469073-8Ρ3
No Reply

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ
Ημ/νια: 30/05/2019 12:34:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ψ21Θ469073-4ΚΦ
No Reply

Έγκριση πρακτικού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών αντιδραστηρίων ανοσολογικών και βιοχημικών εξετάσεων .

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών αντιδραστηρίων ανοσολογικών και βιοχημικών εξετάσεων .
Ημ/νια: 30/05/2019 09:45:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΧΕΡ469073-5Β5
No Reply

Επίδοση επιταγής προς πληρωμή της με αριθμό 2884/2019 Διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών της εταιρείας MEDITRUST Ε.Π.Ε.

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Επίδοση επιταγής προς πληρωμή της με αριθμό 2884/2019 Διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών της εταιρείας MEDITRUST Ε.Π.Ε.
Ημ/νια: 30/05/2019 09:52:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΤΙΒ469073-ΛΣΕ
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 35 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια