Διαύγεια

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας διαγωνισμού για προμήθεια ακτινολογικών φιλμ

1 εβδομάδα 4 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας διαγωνισμού για προμήθεια ακτινολογικών φιλμ
Ημ/νια: 09/02/2018 12:52:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΣΣΔ469073-ΚΔΠ
No Reply
Ελέγχθηκε
37 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια