Διαύγεια

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης

3 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης
Ημ/νια: 27/07/2017 09:45:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΥΩΙ469073-ΑΦΧ
No Reply

Πρόσκληση προσφορών για παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση ασφάλειας τροφίμων

3 εβδομάδες 4 ημέρες ago
Θέμα: Πρόσκληση προσφορών για παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση ασφάλειας τροφίμων
Ημ/νια: 25/07/2017 13:52:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΗΛΞ469073-ΚΙΗ
No Reply
Ελέγχθηκε
1 λεπτό 17 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια