Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών

1 εβδομάδα 5 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών
Ημ/νια: 09/02/2018 11:49:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω8ΙΙ469073-ΙΣΩ
No Reply

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για αντιδραστήρια αιματολογικών αναλύσεων

1 εβδομάδα 5 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για αντιδραστήρια αιματολογικών αναλύσεων
Ημ/νια: 09/02/2018 12:00:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΤΝΑ469073-1ΕΔ
No Reply

Θεραπεία με DARZALAX

1 εβδομάδα 5 ημέρες ago
Θέμα: Θεραπεία με DARZALAX
Ημ/νια: 09/02/2018 12:05:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΚΒΦ469073-ΕΜΦ
No Reply

ορισμό επιτροπής χώρων

1 εβδομάδα 6 ημέρες ago
Θέμα: ορισμό επιτροπής χώρων
Ημ/νια: 07/02/2018 14:01:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΓΘΟ469073-ΙΥΘ
No Reply

Ορισμό επιτροπής για την παραλαβή του έργου «Εργασίες Βελτίωσης Κλιματισμού της Μαιευτικής Κλινικής»

1 εβδομάδα 6 ημέρες ago
Θέμα: Ορισμό επιτροπής για την παραλαβή του έργου «Εργασίες Βελτίωσης Κλιματισμού της Μαιευτικής Κλινικής»
Ημ/νια: 08/02/2018 11:39:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΨΘΚ469073-ΑΞΝ
No Reply

ορισμό επιτροπής για την παραλαβή του έργου «Εργασίες Βελτίωσης Κλιματισμού της Μαιευτικής Κλινικής»

1 εβδομάδα 6 ημέρες ago
Θέμα: ορισμό επιτροπής για την παραλαβή του έργου «Εργασίες Βελτίωσης Κλιματισμού της Μαιευτικής Κλινικής»
Ημ/νια: 07/02/2018 13:59:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Ν3Β469073-356
No Reply
Ελέγχθηκε
1 λεπτό 53 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια