Διαύγεια

Έγκριση απόψεων επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια στεφανιογράφου επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας SIEMENS

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση απόψεων επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια στεφανιογράφου επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας SIEMENS
Ημ/νια: 07/05/2018 15:07:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΑ1Τ469073-ΗΓ3
No Reply

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για υλικά ενδαγγειακής αποκατάστασης κοιλιακού ανευρύσματος.

3 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για υλικά ενδαγγειακής αποκατάστασης κοιλιακού ανευρύσματος.
Ημ/νια: 04/05/2018 09:51:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Ρ1Σ469073-Ζ35
No Reply
Ελέγχθηκε
37 λεπτά 32 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια