Διαύγεια

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αισθητήρες βάθους ύπνωσης και εγκεφαλικής οξυμετρίας ενηλίκων.

4 εβδομάδες ago
Θέμα: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αισθητήρες βάθους ύπνωσης και εγκεφαλικής οξυμετρίας ενηλίκων.
Ημ/νια: 27/08/2018 13:06:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΦΙΙ469073-Ρ41
No Reply
Ελέγχθηκε
11 λεπτά 16 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια