Διαύγεια

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης

3 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης
Ημ/νια: 20/06/2018 12:05:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΡΞΡ469073-ΞΡΛ
No Reply

Ισοζύγιο εξόδων Μαΐου 2018

3 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Ισοζύγιο εξόδων Μαΐου 2018
Ημ/νια: 20/06/2018 08:47:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΝ85469073-ΘΤΨ
No Reply

Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας Αναλώσιμων Ιατρικών Εργαστηρίων

4 εβδομάδες ago
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας Αναλώσιμων Ιατρικών Εργαστηρίων
Ημ/νια: 18/06/2018 12:54:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω0ΛΥ469073-Β5Τ
No Reply
Ελέγχθηκε
46 λεπτά 48 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια