Διαύγεια

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για σετ μετεγχειρητικής συλλογής διήθησης και επαναμετάγγισης αυτόλογου αίματος.

2 εβδομάδες ago
Θέμα: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για σετ μετεγχειρητικής συλλογής διήθησης και επαναμετάγγισης αυτόλογου αίματος.
Ημ/νια: 29/11/2017 09:18:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω304469073-ΛΜ7
No Reply

Παράταση σύμβασης

2 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Παράταση σύμβασης
Ημ/νια: 28/11/2017 13:53:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΓ4Π469073-ΡΥΗ
No Reply
Ελέγχθηκε
50 λεπτά 8 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια