Διαύγεια

Ανάθεση σε Δικηγόρο

2 εβδομάδες 3 ημέρες ago
Θέμα: Ανάθεση σε Δικηγόρο
Ημ/νια: 31/01/2019 08:28:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΕΓΜ469073-ΚΛΜ
No Reply

Έγκριση αιτήματος για προμήθεια υλικών για αποκατάσταση του κοιλιακού ανευρύσματος ασθενούς .

2 εβδομάδες 4 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση αιτήματος για προμήθεια υλικών για αποκατάσταση του κοιλιακού ανευρύσματος ασθενούς .
Ημ/νια: 30/01/2019 10:55:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ψ9ΓΜ469073-ΡΗΤ
No Reply

Αμοιβή Δικηγόρου

2 εβδομάδες 4 ημέρες ago
Θέμα: Αμοιβή Δικηγόρου
Ημ/νια: 30/01/2019 13:07:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΔΕΓ469073-ΚΨΗ
No Reply
Ελέγχθηκε
49 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια