Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής του επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών ανοσολογικών αναλύσεων

2 εβδομάδες 6 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής του επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών ανοσολογικών αναλύσεων
Ημ/νια: 23/11/2017 12:18:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΜΡ9469073-Ξ09
No Reply

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής του επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών ανοσολογικών αναλύσεων

2 εβδομάδες 6 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής του επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών ανοσολογικών αναλύσεων
Ημ/νια: 23/11/2017 12:21:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Ε7Θ469073-1ΩΧ
No Reply

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικών βελόνων

2 εβδομάδες 6 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικών βελόνων
Ημ/νια: 23/11/2017 09:55:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Δ3Ο469073-ΟΤΜ
No Reply
Ελέγχθηκε
50 λεπτά 36 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια