Διαύγεια

Απόφαση ανάθεσης για προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών εξετάσεων στο βιοχημικό εργαστήριο.

3 εβδομάδες 6 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών εξετάσεων στο βιοχημικό εργαστήριο.
Ημ/νια: 23/05/2019 08:13:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΔΤΛ469073-ΘΛΗ
No Reply

Απόφαση ανάθεσης προμήθειας για την διασύνδεση φορτίων ανάγκης παλαιών κτηρίων με νέα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.

3 εβδομάδες 6 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης προμήθειας για την διασύνδεση φορτίων ανάγκης παλαιών κτηρίων με νέα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.
Ημ/νια: 23/05/2019 09:00:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΟ9Ξ469073-306
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 38 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια