Διαύγεια

επιτροπή εκκαθάρισης για το χαρακτηρισμό και την καταγραφή σε πίνακες του μη έχοντας υπηρεσιακή χρησιμότητα (ανενεργού) αρχειακού υλικού

4 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: επιτροπή εκκαθάρισης για το χαρακτηρισμό και την καταγραφή σε πίνακες του μη έχοντας υπηρεσιακή χρησιμότητα (ανενεργού) αρχειακού υλικού
Ημ/νια: 27/04/2018 11:12:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7Δ3Δ469073-ΥΘΦ
No Reply
Ελέγχθηκε
23 λεπτά 48 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια