Διαύγεια

Αυτοδίκαιη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού και των οργανικών θέσεων της ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» στο Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις…

4 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Αυτοδίκαιη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού και των οργανικών θέσεων της ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» στο Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013.
Ημ/νια: 25/05/2017 14:25:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΣΕΦ469073-5Ρ4
No Reply

έγκριση του απολογιστικού τακτικού προγράμματος εφημεριών ιατρών του Νοσοκομείου μηνός Mαρτίου 2017

4 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: έγκριση του απολογιστικού τακτικού προγράμματος εφημεριών ιατρών του Νοσοκομείου μηνός Mαρτίου 2017
Ημ/νια: 24/05/2017 13:29:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 78ΠΑ469073-ΜΣΞ
No Reply

Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ραμμάτων

4 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ραμμάτων
Ημ/νια: 24/05/2017 14:00:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΦΧ1469073-ΡΨΑ
No Reply

Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων και σκιαγραφικών ουσιών

4 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων και σκιαγραφικών ουσιών
Ημ/νια: 24/05/2017 14:03:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΘΓ8469073-ΨΕΠ
No Reply

Έγκριση αποδοχής δωρεών

4 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση αποδοχής δωρεών
Ημ/νια: 24/05/2017 14:08:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΜΑΦ469073-ΞΦ8
No Reply

Επισκευή κεντρικού δικτύου ψύξης – θέρμανσης Μαιευτικής Κλινικής Νοσοκομείου

4 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Επισκευή κεντρικού δικτύου ψύξης – θέρμανσης Μαιευτικής Κλινικής Νοσοκομείου
Ημ/νια: 24/05/2017 14:10:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω01Β469073-2ΛΓ
No Reply

Έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης του έργου βελτίωσης κλιματισμού Μαιευτικής κλινικής

4 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης του έργου βελτίωσης κλιματισμού Μαιευτικής κλινικής
Ημ/νια: 24/05/2017 14:18:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΑΟΑ469073-ΣΝΖ
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 21 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια