Διαύγεια

Έγκριση του απολογιστικού τακτικού προγράμματος εφημεριών ιατρών του Νοσοκομείου μηνός Ιουλίου 2017

3 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση του απολογιστικού τακτικού προγράμματος εφημεριών ιατρών του Νοσοκομείου μηνός Ιουλίου 2017
Ημ/νια: 29/09/2017 07:58:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΦΥΑ469073-ΕΨΜ
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 33 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια