Διαύγεια

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την συντήρηση 9 (εννέα) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης οίκου GAMBRO.

3 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την συντήρηση 9 (εννέα) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης οίκου GAMBRO.
Ημ/νια: 21/11/2018 12:37:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΔΨΔ469073-9ΧΥ
No Reply

Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης.

3 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης.
Ημ/νια: 20/11/2018 10:24:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΣΨΚ469073-584
No Reply

Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού πλην ιατρών.

3 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού πλην ιατρών.
Ημ/νια: 20/11/2018 10:44:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΠΞΓ469073-ΞΡΘ
No Reply

Απόφαση ανάθεσης ακτινολογικών φιλμ για την απεικόνιση ακτινολογικών εξετάσεων.

3 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης ακτινολογικών φιλμ για την απεικόνιση ακτινολογικών εξετάσεων.
Ημ/νια: 20/11/2018 09:24:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΚΚΑ469073-ΩΣ3
No Reply

3) Αίτηση Πύρρου Μαρίας

3 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: 3) Αίτηση Πύρρου Μαρίας
Ημ/νια: 20/11/2018 09:31:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΘΟΜ469073-ΓΟΘ
No Reply

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου λογιστικής υποστήριξης και εφαρμογής του προγράμματος διπλογραφικού συστήματος για το διάστημα Απριλίου- Μαΐου 2018.

3 εβδομάδες 3 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου λογιστικής υποστήριξης και εφαρμογής του προγράμματος διπλογραφικού συστήματος για το διάστημα Απριλίου- Μαΐου 2018.
Ημ/νια: 19/11/2018 13:14:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΑΞΠ469073-ΞΤΞ
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 18 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια