Διαύγεια

επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για σύστημα πριονιού – τρυπανιού για ορθοπαιδικές επεμβάσεις

1 μήνας ago
Θέμα: επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για σύστημα πριονιού – τρυπανιού για ορθοπαιδικές επεμβάσεις
Ημ/νια: 24/04/2018 13:16:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΝΦΟ469073-7ΧΨ
No Reply

Απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης βλάβης του αποσκληρυντή της ΜΤΝ

1 μήνας ago
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης βλάβης του αποσκληρυντή της ΜΤΝ
Ημ/νια: 24/04/2018 13:34:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΗΛΧ469073-27Υ
No Reply

προμήθεια φαρμάκου

1 μήνας ago
Θέμα: προμήθεια φαρμάκου
Ημ/νια: 24/04/2018 09:04:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΣΡΚ469073-ΞΣ9
No Reply
Ελέγχθηκε
24 λεπτά 1 δευτερόλεπτο ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια