Διαύγεια

ανάθεση εργασιών

4 εβδομάδες ago
Θέμα: ανάθεση εργασιών
Ημ/νια: 21/05/2019 13:56:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΥΔΜ469073-ΘΙΔ
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 36 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια