Διαύγεια

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αντιδραστήρια και λοιπά αναλώσιμα υλικά για ανοσολογικές εξετάσεις

4 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αντιδραστήρια και λοιπά αναλώσιμα υλικά για ανοσολογικές εξετάσεις
Ημ/νια: 20/07/2017 13:01:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΤ8Τ469073-ΧΙΡ
No Reply

Πρόσκληση προσφοράς για αντιδραστήρια και λοιπά αναλώσιμα υλικά για αιματολογικές εξετάσεις

4 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Πρόσκληση προσφοράς για αντιδραστήρια και λοιπά αναλώσιμα υλικά για αιματολογικές εξετάσεις
Ημ/νια: 20/07/2017 13:26:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω3ΦΘ469073-ΕΝΦ
No Reply

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αντιδραστήρια και λοιπά αναλώσιμα υλικά για αιματολογικές εξετάσεις

4 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αντιδραστήρια και λοιπά αναλώσιμα υλικά για αιματολογικές εξετάσεις
Ημ/νια: 20/07/2017 13:16:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 70Ο7469073-0ΔΟ
No Reply

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΗΜ.ΠΑ ΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1 μήνας ago
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΗΜ.ΠΑ ΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ημ/νια: 19/07/2017 08:18:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΘΙΡ469073-35Δ
No Reply
Ελέγχθηκε
3 ώρες 14 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια