Διαύγεια

επιτροπές διαγωνισμών

1 μήνας 1 εβδομάδα ago
Θέμα: επιτροπές διαγωνισμών
Ημ/νια: 14/02/2017 09:20:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω4ΥΜ469073-Γ5Ε
No Reply

επιτροπή για την παραλαβή του έργου επισκευής και διαρρυθμίσεων του Ψυχιατρικού Ιατρείου

1 μήνας 1 εβδομάδα ago
Θέμα: επιτροπή για την παραλαβή του έργου επισκευής και διαρρυθμίσεων του Ψυχιατρικού Ιατρείου
Ημ/νια: 13/02/2017 11:46:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΖΕΘ469073-ΛΛΘ
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 48 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια