Διαύγεια

ορισμός επιτροπής διενέργειας εμβολιασμού με το εμβόλιο ΒCG σε νεογνά και παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου

1 μήνας ago
Θέμα: ορισμός επιτροπής διενέργειας εμβολιασμού με το εμβόλιο ΒCG σε νεογνά και παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου
Ημ/νια: 22/08/2018 10:45:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 63ΥΘ469073-Δ49
No Reply

Προκήρυξη θέσεως ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία για το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

1 μήνας ago
Θέμα: Προκήρυξη θέσεως ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία για το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Ημ/νια: 22/08/2018 14:53:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Δ0Υ469073-ΓΨΙ
No Reply

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για υλικά ενδαγγειακής αποκατάστασης κοιλιακού ανευρύσματος.

1 μήνας 1 εβδομάδα ago
Θέμα: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για υλικά ενδαγγειακής αποκατάστασης κοιλιακού ανευρύσματος.
Ημ/νια: 17/08/2018 10:17:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΡΗΦ469073-ΞΜΡ
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 56 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια