Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 33/2018 Διακήρυξη