Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 60/2017 Διακήρυξη