Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 83/26-11-18 Διακήρυξη