Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια Αιματολογικών Εξετάσεων Πήξης