Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Απολυμαντικό Εργαλείων