Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Ψυγείο Συντήρησης Ασκών Αίματος Αιμοδοσίας