Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για σετ Μετεγχειρητικής Συλλογής Διήθησης και επαναμετάγγισης αυτόλογου αίματος