Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Υλικών Αποκατάστασης Κοιλιακού Ανευρύσματος