Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Γαντιών