Διαύγεια

Έγκριση δημοσίευσης περίληψης της ΣΟΧ 2/2019 στον τοπικό τύπο και έγκριση της σχετικής δαπάνης

1 μήνας ago
Θέμα: Έγκριση δημοσίευσης περίληψης της ΣΟΧ 2/2019 στον τοπικό τύπο και έγκριση της σχετικής δαπάνης
Ημ/νια: 18/10/2019 14:16:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω3ΔΜ469073-73Ξ
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 9 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια