Απογευματινή Λειτουργία Τμήματος Αιμοδοσίας

Από το μήνα Σεπτέμβριο ξεκινάει η απογευματινή λειτουργία του Τμήματος Αιμοδοσίας, κατά τις ημέρες: Δευτέρα & Τετάρτη, 17:30 - 19:30, για την εξυπηρέτηση των αιμοδοτών, με σκοπό την προσφορά στο συνάνθρωπό μας.