Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση Προμήθειας Χαρτοβάμβακα