Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση Προμήθειας Ειδικού Ψυκτικού Θαλάμου