Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών Επιθεμάτων, Σκουφιών Χειρουργείου & Ταινιών Αποστείρωσης