Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Συστήματος Προκλητών Δυναμικών