Ψυχαργώς

Το Πρόγραμμα Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης "ΨΥΧΑΡΓΩΣ" είναι ένα Εθνικό Σχέδιο για την αλλαγή του τρόπου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με μετάθεση του κέντρου βάρους από την παρεχόμενη ασυλικού τύπου περίθαλψη, όπως συνέβαινε, στην κοινοτική φροντίδα. Η παροχή υπηρεσιών σε άτομα με ψυχικές διαταραχές εντός της κοινότητας, χωρίς να τους απομακρύνει από το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και με την ενεργή συμμετοχή της κοινότητας αποτελεί επιδιωκόμενο στόχο.

Στη Χίο λειτουργεί ο Ξενώνας "Οίκος Αγάπης", για ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Βρίσκεται στο Νεχώρι, Χίου και τα τηλέφωνα είναι: 2271032897 & 2271032896.