Καρδιολογικό Τμήμα

Το Καρδιολογικό Τμήμα λειτούργησε, ανεξάρτητα, τον Αύγουστο του 2000 σε νέο κτήριο, δωρεά της οικογενείας Νικολού. Αρχικά, διέθετε 8 κλίνες, αλλά λόγω της υπερκάλυψης, έγινε προσθήκη ενός ακόμα θαλάμου με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, η δυναμικότητα να είναι δέκα (10) κλίνες (4 δίκλινα και 2 μονόκλινα).

Ο βασικός εξοπλισμός του Τμήματος περιλαμβάνει monitors στους θαλάμους, καθώς και σύστημα ασύρματης τηλεμετρικής παρακολούθησης των κινητοποιημένων ασθενών. Και τα δυο συστήματα συνδέονται με κεντρική κονσόλα παρακολούθησης των ασθενών που ελέγχεται, τόσο απο τη Στάση των Νοσηλευτών, όσο και απο το Γραφείο των Ιατρών. Υπάρχουν διαθέσιμοι ηλεκτροκαρδιογράφοι υψηλής τεχνολογίας και απινιδωτές,(πχ. διφασικοί). Το Καρδιολογικό διαθέτει ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενών.

Το Τμήμα εφημερεύει καθημερινά, και νοσηλεύονται όλα τα είδη των καρδιολογικών περιστατικών, όπως εμφράγματα (η πλειοψηφία από τα οποία θρομβολύνονται), ασταθείς στηθάγχες και πολλοί ασθενείς με αρρυθμίες, βαλβιδοπάθειες, καρδιακή ανεπάρκεια, μυοκαρδιοπάθειες, κλπ. Η θνητότητα διατηρείται, σε επίπεδα, πολύ ικανοποιητικά, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά standards.

Το Τμήμα διαθέτει όλα τα αναίμακτα Εργαστήρια:

  • Δοκιμασίας Κοπώσεως με κυλιόμενο τάπητα με καταγραφή απαγωγών, που προσφέρει μεγαλύτερη ευαισθησία στην ανίχνευση της νόσου της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας και κλασσική δοκιμασία κόπωσης, με κυλιόμενο τάπητα αλλά εναλλακτικά, και με εργομετρικό ποδήλατο.
  • Υπερήχων με υπερηχοκαρδιογράφο (δωρεά Νικολάου Λώ), όπου εκτελούνται, εκτός από τις συμβατικές υπερηχογραφικές μελέτες, διοισοφαγικές μελέτες, υπερηχογραφικές δοκιμασίες φόρτισης (stress echo), και μελέτη κινητικότητας των καρδιακών τοιχωμάτων (μέθοδος TVI), αλλά και υπερηχοκαρδιογράφο για παρακλίνια χρήση.
  • Αρρυθμιών με holter ρυθμού (δωρεά της Λονδινείου Επιτροπής) και δυνατότητα ελέγχου και προγραμματισμού μόνιμων βηματοδοτών. Επίσης, γίνονται κάποιες επεμβατικές πράξεις αρρυθμιολογίας, όπως η προγραμματισμένη ηλεκτρική ανάταξη αρρυθμιών και η ανάταξη με την μέθοδο της υπερκέρασης (overdrive) αλλά και ηλεκτροφυσιολογική μελέτη.
  • καθώς και Αιμοδυναμικό.

Το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο ξεκίνησε την λειτουργία του τον Απρίλιο του 2007 και διενεργούνται αριστεροί και δεξιοί καρδιακοί καθετηριασμοί (στεφανιαιογραφίες, μέτρηση αιμοδυναμικών πιέσεων, τοποθέτηση διαφλέβιου εξωτερικού βηματοδότη). Οι πρώτες αγγειοπλαστικές, έγιναν με επιτυχία, το Σεπτέμβριο του 2007.

Στην Κλινική υπηρετούν Καρδιολόγοι (Διευθυντής, Επιμελητές Α' & Β', Επικουρικοί Επιμελητές αλλά και ειδικευόμενοι). Το Τμήμα έχει ανεξάρτητη νοσηλευτική κάλυψη με Προϊσταμένη και Νοσηλευτές, με καλό επίπεδο γνώσεων και ετοιμότητας.

Το Καρδιολογικό Τμήμα συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οργανώνεται απο το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, σε μαθήματα για τους Ειδικευόμενους και τους Αγροτικούς Ιατρούς, καθώς και το Νοσηλευτικό Προσωπικό. Σε συνεργασία με την Ιατρική Εταιρεία Χίου και τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου έχει συμβάλλει στην διενέργεια εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.

Το Τμήμα λαμβάνει μέρος σε πολυκεντρικές μελέτες, δημοσιεύει άρθρα σε περιοδικά και ανακοινώνει εργασίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.