Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση για την Καθαριότητα