13 Μαρτίου, Εθελοντική Αιμοδοσία ΕΠΑΛ & Φοιτητικών Συλλόγων

Το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Χίου "Σκυλίτσειο", σας ενημερώνει ότι, την Παρασκευή, 13 Μαρτίου, 13:00 - 18:00, θα πραγματοποιηθεί Εθελοντική Αιμοδοσία, με την υποστήριξη των:

  • Συλλόγου Καθηγητών & Μαθητών, 1ου ΕΠΑΛ Χίου
  • Συλλόγου Καθηγητών & Μαθητών Εσπερινού ΕΠΑΛ Χίου
  • Φοιτητικού Συλλόγου Τμήματος Οικονομικής & Διοίκησης του Τουρισμού (ΤΜΟΔ)
  • Φοιτητικού Συλλόγου Τμήματος Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ)

στο ΕΠΑΛ Χίου, στην οδό Μιχάλων 5.

 

Με εκτίμηση, Ν.Υ. Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Χίου "Σκυλίτσειο"