Ψηφιακή δήλωση γέννησης

Η «ψηφιακή δήλωση γέννησης» θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4659/2020 και ενεργοποιήθηκε με τη δημιουργία σχετικής εφαρμογής στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών. Με την εν λόγω δράση, η οποία έχει καθολική εφαρμογή από 11-5-2020 εντός του χώρου γέννησης, πλήθος διαδικασιών ολοκληρώνεται πλέον από ένα μοναδικό σημείο επαφής, ήτοι:

 • Δήλωση γέννησης τέκνου
 • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 • Απόδοση ΑΜΚΑ στο τέκνο
 • Εγγραφή τέκνου σε δημοτολογική (οικογενειακή) μερίδα
 • Εγγραφή τέκνου σε ασφαλιστικό φορέα
 • Αίτηση για το επίδομα γέννησης ύψους 2.000,00€ για κάθε παιδί

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας της δήλωσης γέννησης αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία, καθώς:

 • Βελτιώνει την ποιότητα εξυπηρέτησης του πολίτη
 • Μειώνει τον αριθμό των επαναλαμβανόμενων αιτημάτων παροχής υπηρεσιών
 • Ελαχιστοποιεί το επίπεδο υποχρεωτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών
 • Συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας
 • Αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δημόσιων υπηρεσιών

Συνοπτικός Οδηγός – Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης  -  Brief Guide-Digital Birth Registration