Γενικό Νοσοκομείο Χίου "Σκυλίτσειο"

Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ανήκει στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπόκειται δε, στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

Βρίσκεται στην οδό Έλενας Βενιζέλου 2, στο Δήμο Χίου, Νομού Χίου, σε μικρή απόσταση (περίπου 1,5km) από το κέντρο της πόλης της Χίου. Η πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί από το κέντρο της πόλης, με τα τακτικά δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών, ταξί, ιδιωτικό αυτοκίνητο, κλπ.

Διαθέτει πληθώρα Τμημάτων και Εξωτερικών Ιατρείων παρέχοντας εκτενείς και ποικίλες υπηρεσίες υγείας, έχοντας δυνατότητα εξυπηρέτησης σχετικά μεγάλου αριθμού ασθενών.