Σε Διαβούλευση

Από Μέχρι
Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Επούλωσης Τραυμάτων Με Εφαρμογή Αρνητικής Πίεσης
Τεχνικές Προδιαγραφές Υγειονομικού Υλικού (Διάφορο)
Τεχνικές Προδιαγραφές Ορθοπεδικών Υλικών
Τεχνικές Προδιαγραφές Γεννήτριας Παραγωγής Οξυγόνου
Τεχνικές Προδιαγραφές Αγγειοχειρουργικών Υλικών
Τεχνικές Προδιαγραφές Νευροχειρουργικών Ειδών
Τεχνικές Προδιαγραφές Εύκαμπτου Ουρητηροσκοπιου
Τεχνικές Προδιαγραφές Οπτικών Για Διενέργεια Ενδοσκοπήσεων Και Διουρηθρικων Επεμβάσεων
Τεχνικές Προδιαγραφες Holmium Yag Laser Για Διενέργεια Λιθοτριψιών
Τεχνικές Προδιαγραφές Ουρητηροσκοπίου
Τεχνικές Προδιαγραφές Εύκαμπτου Κυστεοσκοπιού με τα Παρεκλόμενα
Τεχνικές Προδιαγραφές Ουρολογικής Διαθερμίας
2η Διαβούλευση Διατάξεων Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής
2η Διαβούλευση Αναλώσιμων Χειρουργείου
Τεχνικές Προδιαγραφές Πλήρους Σύγχρονου Ενδοσκοπικού Πύργου
Τεχνικές Προδιαγραφές Διατάξεων Ενδοσκοπίας Και Ενδοχειρουργικής Υλικά Ενδοσκοπίκων Χειρουργικών Επεμβάσεων
Τεχνικές Προδιαγραφές Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου
Τεχνικές Προδιαγραφές Καθαριότητας Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου
Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού Κτιρίων 3&4
Τεχνικές Προδιαγραφές Υπερηχοκαρδιογράφου