Νοσηλευτικά Τμήματα

α/α Τμήματα
1 Αιμοδοσίας
2 Αναισθησιολογικό
3 Εξωτερικών Ιατρείων
4 Καρδιολογικό
5 Μαιευτικό - Γυναικολογικό
6 ΜΑΦ
7 ΜΤΝ
8 Παθολογικό
9 Παιδιατρικό
10 ΤΕΠ
11 Χειρουργείου
12 Χειρουργικό