Σε Διαβούλευση

Από Μέχρι
Τεχνικές Προδιαγραφές Πλήρους Σύγχρονου Ενδοσκοπικού Πύργου
Τεχνικές Προδιαγραφές Διατάξεων Ενδοσκοπίας Και Ενδοχειρουργικής Υλικά Ενδοσκοπίκων Χειρουργικών Επεμβάσεων
Τεχνικές Προδιαγραφές Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου
Τεχνικές Προδιαγραφές Καθαριότητας Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου
Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού Κτιρίων 3&4
Τεχνικές Προδιαγραφές Υπερηχοκαρδιογράφου
Τεχνικές Προδιαγραφές Ανιχνευτή Ακτινολογικών Εικόνων
Τεχνικές Προδιαγραφές Ανάδειξης Αναδόχου Καθαριότητας Προς Διαβούλευση
Προδιαγραφές Ραμμάτων
Προδιαγραφές Αναλυτών και Αντιδραστηρίων (Ορμόνες-Δείκτες)
Προδιαγραφές Αναλυτών και Αντιδραστηρίων
Προδιαγραφές Πλεγμάτων
Προδιαγραφές Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ΜΕΘ
Προδιαγραφές Ορθοπεδικών Υλικών
Προδιαγραφές Μεταφοράς & Επεξεργασίας Αποβλήτων
2η Διαβούλευση: Προδιαγραφές Υλικών Αγγειοπλαστικής
Προδιαγραφές Υλικών Αγγειοπλαστκής
2η Διαβούλευση: Προδιαγραφές Υλικού Χειρουργείου - Ενδοσκοπικά
Προδιαγραφές Συστήματος Προκλητών Δυναμικών ABR
2η Διαβούλευση: Προδιαγραφές Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων