Διαύγεια

συγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αναλυτών και Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου (Ορμόνες-Δείκτες)

2 ημέρες 22 ώρες ago
Θέμα: συγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αναλυτών και Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου (Ορμόνες-Δείκτες)
Ημ/νια: 13/05/2022 12:57:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Α00469073-8ΙΒ
No Reply

προμήθεια για επέμβαση

2 ημέρες 22 ώρες ago
Θέμα: προμήθεια για επέμβαση
Ημ/νια: 13/05/2022 13:02:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9Σ24469073-ΕΘΞ
No Reply

προμήθεια κιτ

3 ημέρες 1 ώρα ago
Θέμα: προμήθεια κιτ
Ημ/νια: 13/05/2022 11:14:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9ΚΥΤ469073-Θ7Ω
No Reply

επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ

3 ημέρες 1 ώρα ago
Θέμα: επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ
Ημ/νια: 13/05/2022 11:33:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ψ1ΓΗ469073-ΨΜΝ
No Reply

Έγκριση πρακτικού επιτροπής για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ».

3 ημέρες 1 ώρα ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ».
Ημ/νια: 13/05/2022 11:54:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΤΤΕ469073-6ΥΒ
No Reply

Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ» και διενέργειας διαγωνισμού.

3 ημέρες 1 ώρα ago
Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ» και διενέργειας διαγωνισμού.
Ημ/νια: 13/05/2022 12:06:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ψ2Ι9469073-ΙΝ7
No Reply
Checked
37 λεπτά 40 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια