Διαύγεια

Έγκριση σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ PIG TAIL ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ».

2 ημέρες 1 ώρα ago
Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ PIG TAIL ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ».
Ημ/νια: 22/09/2023 13:46:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΗΣΡ469073-3ΛΖ
No Reply

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών – αποδεικτικών μέσων κατακύρωσης και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» μετά την υπ. αριθ. 66/2023 Πρόσκληση.

2 ημέρες 5 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών – αποδεικτικών μέσων κατακύρωσης και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» μετά την υπ. αριθ. 66/2023 Πρόσκληση.
Ημ/νια: 22/09/2023 08:35:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΨΡΚ469073-ΥΨΚ
No Reply

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών – αποδεικτικών μέσων κατακύρωσης και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» μετά την υπ. αριθ. 74/2023 Πρόσκληση.

2 ημέρες 5 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών – αποδεικτικών μέσων κατακύρωσης και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» μετά την υπ. αριθ. 74/2023 Πρόσκληση.
Ημ/νια: 22/09/2023 09:13:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΩΑΞ469073-ΞΒΣ
No Reply
Checked
3 ώρες ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια