Διαύγεια

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 47.542,78 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810024

20 ώρες 50 λεπτά ago
Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 47.542,78 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810024
Ημ/νια: 02/12/2022 10:47:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9ΩΟΨ469073-ΝΝΗ
No Reply

ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

20 ώρες 50 λεπτά ago
Θέμα: ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ημ/νια: 02/12/2022 12:28:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΤΔ3469073-375
No Reply

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 2.330,02 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022

23 ώρες 53 λεπτά ago
Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 2.330,02 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810022
Ημ/νια: 02/12/2022 09:34:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 65ΟΧ469073-Ω90
No Reply
Checked
1 ώρα 22 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια