Διαύγεια

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.

5 ημέρες 5 ώρες ago
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ημ/νια: 12/05/2021 14:26:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 96ΩΧ469073-ΧΞ8
No Reply
Checked
26 λεπτά 47 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια