Διαύγεια

ΑΜΟΙΒΉ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

11 ώρες 14 λεπτά ago
Θέμα: ΑΜΟΙΒΉ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ
Ημ/νια: 18/06/2024 13:52:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9ΚΤΣ469073-7ΚΜ
No Reply

Απόφαση Διοικήτριας για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.

14 ώρες 15 λεπτά ago
Θέμα: Απόφαση Διοικήτριας για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης.
Ημ/νια: 18/06/2024 11:34:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΛΗΥ469073-Α5Ν
No Reply
Checked
2 ώρες ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια