Διαύγεια

προμήθεια υλικών

1ημέρα 17 ώρες ago
Θέμα: προμήθεια υλικών
Ημ/νια: 30/07/2021 12:17:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9ΛΓΨ469073-Α8Ε
No Reply

προμήθεια υλικών

1ημέρα 17 ώρες ago
Θέμα: προμήθεια υλικών
Ημ/νια: 30/07/2021 12:23:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΕΞΟ469073-ΠΝΗ
No Reply

προμήθεια υλικών

1ημέρα 17 ώρες ago
Θέμα: προμήθεια υλικών
Ημ/νια: 30/07/2021 12:26:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9Ξ81469073-ΟΛΚ
No Reply

συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΣΗΣ / ΣΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 ημέρες 17 ώρες ago
Θέμα: συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΣΗΣ / ΣΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 30/07/2021 12:38:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΛ1Η469073-Ζ5Φ
No Reply

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για προμήθεια «Ιδιωτικών Ταχυμεταφορών Γραφείων πολλαπλής φύσης (ταχυμεταφορές)»

2 ημέρες 17 ώρες ago
Θέμα: επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για προμήθεια «Ιδιωτικών Ταχυμεταφορών Γραφείων πολλαπλής φύσης (ταχυμεταφορές)»
Ημ/νια: 29/07/2021 12:03:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΔΕΧ469073-Λ6Ι
No Reply
Checked
1 ώρα 28 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια