Διαύγεια

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 144.065,69 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810024

3 ημέρες 5 ώρες ago
Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 144.065,69 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810024
Ημ/νια: 01/03/2024 11:34:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9ΛΗΜ469073-ΒΝΨ
No Reply

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΥΚΛΙΚΑ 3ΟΥ

3 ημέρες 5 ώρες ago
Θέμα: ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΥΚΛΙΚΑ 3ΟΥ
Ημ/νια: 01/03/2024 12:54:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9ΡΠΩ469073-Ε0Π
No Reply

επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ»

4 ημέρες 6 ώρες ago
Θέμα: επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ»
Ημ/νια: 29/02/2024 11:18:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9ΝΔΑ469073-ΙΒΧ
No Reply

επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ»

4 ημέρες 6 ώρες ago
Θέμα: επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ»
Ημ/νια: 29/02/2024 11:34:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9ΙΧ7469073-ΔΣΤ
No Reply

επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για τις υπηρεσίες για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ»

4 ημέρες 9 ώρες ago
Θέμα: επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για τις υπηρεσίες για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ»
Ημ/νια: 29/02/2024 08:49:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 96Λ5469073-0ΟΜ
No Reply

επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Η.Σ.Πα.Δι.Φ.»

4 ημέρες 9 ώρες ago
Θέμα: επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Η.Σ.Πα.Δι.Φ.»
Ημ/νια: 29/02/2024 08:56:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΥΜΜ469073-49Φ
No Reply
Checked
1 ώρα 1 λεπτό ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια