Διαύγεια

προμήθεια υλικών

1ημέρα 21 ώρες ago
Θέμα: προμήθεια υλικών
Ημ/νια: 16/04/2021 11:33:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6287469073-7Δ3
No Reply

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια "Υλικών Καθαριότητας"

2 ημέρες 22 ώρες ago
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια "Υλικών Καθαριότητας"
Ημ/νια: 15/04/2021 13:38:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 687Β469073-ΛΔΕ
No Reply

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια "Βιο-Απορροφήσιμης Αντισυμφυτικής-Αιμοστατικής Μεμράνης απο HACMCh".

2 ημέρες 22 ώρες ago
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια "Βιο-Απορροφήσιμης Αντισυμφυτικής-Αιμοστατικής Μεμράνης απο HACMCh".
Ημ/νια: 15/04/2021 13:40:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΜΨ3469073-3ΣΡ
No Reply

Έγκριση υπερωριών, νυκτερινών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας μηνός Φεβρουαρίου.

3 ημέρες 1 ώρα ago
Θέμα: Έγκριση υπερωριών, νυκτερινών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας μηνός Φεβρουαρίου.
Ημ/νια: 15/04/2021 08:36:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω38Β469073-ΞΣΝ
No Reply

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΝΤΟΛΉ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΤΗΣ ΣΑ ΕΠ0881 ΜΕ ΤΊΤΛΟ Ε.Π ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΊΟΥ ΑΙΓΑΊΟΥ2014-2020 ΣΥ ΟΛΙΚΟΎ ΠΟΣΟΎ 1.898,07 ΕΥΡΏ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ/Α:2020ΕΠ08810024

3 ημέρες 1 ώρα ago
Θέμα: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΝΤΟΛΉ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΤΗΣ ΣΑ ΕΠ0881 ΜΕ ΤΊΤΛΟ Ε.Π ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΊΟΥ ΑΙΓΑΊΟΥ2014-2020 ΣΥ ΟΛΙΚΟΎ ΠΟΣΟΎ 1.898,07 ΕΥΡΏ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ/Α:2020ΕΠ08810024
Ημ/νια: 15/04/2021 10:37:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΑΓ5469073-ΦΝ6
No Reply

Προμήθεια σωληναρίων με υλικό μεταφοράς για την αποστολή δειγμάτων ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος και ρινοφαρυγγικών στυλεών.

3 ημέρες 22 ώρες ago
Θέμα: Προμήθεια σωληναρίων με υλικό μεταφοράς για την αποστολή δειγμάτων ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος και ρινοφαρυγγικών στυλεών.
Ημ/νια: 14/04/2021 10:50:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 60ΖΗ469073-ΕΩΘ
No Reply

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΜΟΝΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

3 ημέρες 22 ώρες ago
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΜΟΝΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
Ημ/νια: 14/04/2021 10:51:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω0ΒΒ469073-ΩΨ2
No Reply

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

3 ημέρες 22 ώρες ago
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ημ/νια: 14/04/2021 10:56:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ψ45Γ469073-ΨΝΕ
No Reply
Checked
3 λεπτά 20 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια