Διαύγεια

ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

17 ώρες 58 λεπτά ago
Θέμα: ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 10/08/2022 13:26:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΧΧΖ469073-ΛΦ7
No Reply

Περίληψη τροποποίησης σύμβασης ΙΔΟΧ επικουρικού προσωπικού ΔΕ Νοσηλευτών / Βοηθών Νοσηλευτικής.

1ημέρα 15 ώρες ago
Θέμα: Περίληψη τροποποίησης σύμβασης ΙΔΟΧ επικουρικού προσωπικού ΔΕ Νοσηλευτών / Βοηθών Νοσηλευτικής.
Ημ/νια: 09/08/2022 14:20:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9Η6Θ469073-ΦΡΡ
No Reply
Checked
2 ώρες 39 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια