Διαύγεια

επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια συντήρησης ασκών αίματος

2 μήνες 3 εβδομάδες ago
Θέμα: επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια συντήρησης ασκών αίματος
Ημ/νια: 29/10/2021 08:58:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΕ8Ι469073-815
No Reply

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ».

2 μήνες 3 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ».
Ημ/νια: 27/10/2021 12:09:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 99ΕΧ469073-ΚΝΔ
No Reply
Checked
7 λεπτά 28 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια