Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».

1 εβδομάδα 3 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».
Ημ/νια: 06/10/2021 13:46:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΖΜΔ469073-ΕΣΓ
No Reply

Σύναψη σύμβασης για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΠΛΥΣΗΣ/ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ».

2 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Σύναψη σύμβασης για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΠΛΥΣΗΣ/ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ».
Ημ/νια: 01/10/2021 12:53:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω355469073-4ΧΓ
No Reply
Checked
2 ώρες 52 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια