Διαύγεια

ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

3 μήνες ago
Θέμα: ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ημ/νια: 19/10/2021 11:29:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΔΦΟ469073-ΝΨΡ
No Reply
Checked
1 ώρα 54 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια