Διαύγεια

Ολοκλήρωση προσυμβατικού ελέγχου για την ανάδειξη του αναδόχου για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ “ΨΥΧΑΡΓΩΣ”, ‘ΚΕΦΙΑΠ” & “ΔΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ”» -…

1 εβδομάδα 4 ημέρες ago
Θέμα: Ολοκλήρωση προσυμβατικού ελέγχου για την ανάδειξη του αναδόχου για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ “ΨΥΧΑΡΓΩΣ”, ‘ΚΕΦΙΑΠ” & “ΔΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ”» - Συμμόρφωση με την υπ. αριθ. 13/2023 Πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου και κλήση αναδόχου για την υπογραφή σύμβασης.
Ημ/νια: 13/09/2023 13:07:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ψ9ΑΡ469073-ΣΣΩ
No Reply

επιτροπή χαρακτηρισμού και καταγραφής σε πίνακες του μη έχοντος υπηρεσιακή χρησιμότητα (ανενεργού)

1 εβδομάδα 4 ημέρες ago
Θέμα: επιτροπή χαρακτηρισμού και καταγραφής σε πίνακες του μη έχοντος υπηρεσιακή χρησιμότητα (ανενεργού)
Ημ/νια: 13/09/2023 09:31:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 68Ζ1469073-Δ1Ε
No Reply

επιτροπή διενέργειας για την προμήθεια Υγρού και Αέριου Ήλιον του Μαγνητικού Τομογράφου

1 εβδομάδα 6 ημέρες ago
Θέμα: επιτροπή διενέργειας για την προμήθεια Υγρού και Αέριου Ήλιον του Μαγνητικού Τομογράφου
Ημ/νια: 11/09/2023 12:52:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9ΠΖ1469073-ΖΘΗ
No Reply

ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

2 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
Ημ/νια: 08/09/2023 13:25:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 9ΧΚΑ469073-ΕΔΧ
No Reply

προμήθεια φάσεων

2 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: προμήθεια φάσεων
Ημ/νια: 08/09/2023 10:04:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 94ΠΒ469073-Ρ14
No Reply
Checked
2 ώρες 3 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια