Ενώσεις Εργαζομένων

ΣΙΝΟΧΙ (Σύλλογος Ιατρών Νοσοκομείου Χίου "Σκυλίτσειο"): Ιδρύθηκε το 1988 από 25 Ιατρούς του ΕΣΥ, ειδικευμένους και ειδικευόμενους, που υπηρετούσαν τότε στο Νοσοκομείο.

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

  • Η μελέτη, η προστασία και προαγωγή επαγγελματικών ηθικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και επιστημονικών ενδιαφερόντων των μελών του Συλλόγου.
  • Η μελέτη και η προώθηση λύσης των προβλημάτων που αφορούν την Ιατρική περίθαλψη.

Πρώτος Πρόεδρος του Συλλόγου διετέλεσε ο Καρπουζλής Γεώργιος.

Μέλη του είναι το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου και με τις θέσεις του συνεισφέρει στην εκτέλεση των σκοπών της ιδρύσεώς του.

 

ΣΕΣΝΟΧ (Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Χίου "Σκυλίτσειο"): Ιδρύθηκε το 1982 και έχει επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ).