ΣΑΕΚ, Υπουργείου Υγείας

Η Νοσηλευτική Σχολή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου "Σκυλίτσειο" λειτουργεί και αναβαθμίστηκε σε Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) με τις ειδικότητες «Βοηθός Νοσηλευτικής», «Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου»

Οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων, υποβάλλονται κατά το μήνα Σεπτέμβριο στη Γραμματεία της ΣΑΕΚ σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται κάθε χρόνο στα τοπικά ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα της ΣΑΕΚ. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν, είναι υποχρεωτική και διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Περιγραφή Έργου

Ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και ακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ΣΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας.

Στόχος της ΣΑΕΚ είναι οι καταρτιζόμενοι:

Της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» των ΣΑΕΚ, να λαμβάνουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε ό,τι αφορά τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις, οι οποίες μαζί με την αποκτηθείσα εμπειρία από το πρακτικό μέρος της κατάρτισής τους, να τους καθιστούν ικανούς να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων, το οποίο εκτείνεται από τη νοσηλεία του ασθενή ως την έρευνα και την εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

Της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» να λαμβάνουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε υπό τις εντολές του ιατρού, εφαρμόζοντας τις τεχνικές και τα μέσα της προνοσοκομειακής περίθαλψης .
Ειδικότερα:

 •  Να αντιμετωπίζουν τις απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις στον τόπο του συμβάντος
 •  Να συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του οξέως πάσχοντος και στη διακομιδή του στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα
 •  Να συνεργάζονται με ομάδες διάσωσης σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή μαζικών καταστροφών
 •  Να εκτελούν τις ιατρικές οδηγίες.

Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Οι απόφοιτοι δύναται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή επιπέδου 5 με δυνατοτήτα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Α.Ε.Ι. επαγγελμάτων υγείας με συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις).

Η φοίτηση στην σχολή είναι υποχρεωτική διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης και σε ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται σε μονάδες υγείας.

Η φοίτηση είναι δωρεάν.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να είναι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΑΛ και ΤΕΕ Β' κύκλου σπουδών.

Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εισαγωγής, ο αριθμός εισακτέων στην σχολή και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ορίζονται στην «Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών» και δημοσιεύεται στον τύπο, ΚΕΠ καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Νοσηλευτικής Σχολής.

Τομείς Απασχόλησης αποφοίτων της ΣΑΕΚ

Οι απόφοιτοι της ΣΑΕΚ εργάζονται στους παρακάτω τομείς απασχόλησης:

Ειδικότητα Βοηθού Νοσηλευτή:

 • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (αγροτικά ιατρεία, κέντρα υγείας, κλπ)
 • Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας (Δημόσια, Στρατιωτικά & Ιδιωτικά Νοσοκομεία)
 • Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Ιδρύματα Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Ιδιωτικοί φορείς Υγείας
 • Οργανισμοί και Επιχειρήσεις με Νοσηλευτικές Υπηρεσίες (Τοπική Αυτοδιοίκηση και Προγράμματα Βοήθειας στο Σπίτι, ΚΕΕΛ, ΟΚΑΝΑ, ΔΕΗ, Υπηρεσίες Υγείας Τραπεζών, Σχολική Υγιεινή, Υγιεινή της Εργασίας, Αθλητικά Σωματεία, Κολυμβητήριο, κλπ)
 • Ως επαγγελματίες υγείας για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας.

Ειδικότητα Πλήρωμα Ασθενοφόρου:

 • Ο «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» απασχολείται στον δημόσιο τομέα στελεχώνοντας τα μέσα με τα οποία παρέχεται η επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα. Μπορεί να απασχοληθεί στο ΕΚΑΒ, σε Κέντρα Υγείας και σε όλους τους τομείς παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (κλινικές, πολυιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, οίκους ευγηρίας), στο Πυροσβεστικό Σώμα, στο Λιμενικό Σώμα, στην Ελληνική Αστυνομία, στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε ΜΚΟ, σε ασφαλιστικούς φορείς που διαθέτουν ασθενοφόρα, σε εταιρείες παροχής κατ’οίκον νοσηλείας και ιατρικών υπηρεσιών.

 

Τεχνικός Εξοπλισμός – Εγκαταστάσεις

Διαθέτει άριστη υλικοτεχνική υποδομή με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και στις δυο ειδικότητες.

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Τσιμπή Σταματίου 8, Χίος - Λατόμι, 82150, ΧΙΟΥ 

Email: nosilchiou@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2271351108,  2271351111 & 698 0783813