Πρόγραμμα Σπουδών

Ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» Πρόγραμμα

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου»Πλήρωμα Ασθενοφόρου