Διοικητική Διάρθρωση

. Διοικήτρια .
  Κανταράκη Ελένη  
  2271350190  
     
. Διευθυντές .
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιατρικής Υπηρεσίας Διοικητικής Υπηρεσίας
Σταυροπούλου Χρυσούλα Αναπληρώτής Διοικητής Φαφαλιού Αννα
2271350109 Σμυρνιουδης Νικόλαος 2271350234
  2271350190