Ιστορία

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου είναι το μοναδικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα που λειτουργεί στο Νομό Χίου. Άρχισε να λειτουργεί στα τέλη του 19ου αιώνα ως φιλανθρωπικό ίδρυμα από δωρεές κυρίως Χιωτών του εξωτερικού.

Οι εργασίες ανέγερσης του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου, άρχισαν το 1883, με την οικονομική στήριξη των αδελφών Ζαννή, Ιωάννη και Ματθαίου Σκυλίτση. Παρά τα προσκόμματα των τουρκικών αρχών, το Νοσοκομείο παραδόθηκε σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 1886. Η ανέγερσή του, που έγινε στον χώρο του παλαιού Λοιμοκαθαρτηρίου, κόστισε 6.100 λίρες Αγγλίας.

Το 1937 το Νοσοκομείο περιελάμβανε τα παρακάτω Τμήματα:

 • Χειρουργικό και Παθολογικό, με δύναμη 64 κλινών.
 • Ψυχιατρείο που ιδρύθηκε το 1899 από τον Παύλο Σκυλίτση, με δύναμη 60 κλινών.
 • Αργέντειο Φθισιατρείο που ιδρύθηκε από τους Παντελή και Φανή Αργέντη το 1913, με δύναμη 20 κλινών.
 • Τμήμα Λοιμωδών Νόσων, με δύναμη 10 κλινών.
 • Μικροβιολογικό και Βιοχημικό Τμήμα.
 • Ακτινολογικό Τμήμα, που ιδρύθηκε το 1931 με δαπάνη της Έλενας Βενιζέλου, το γένος Σκυλίτση.
 • Αστυκλινική, που ανηγέρθη το 1911, με δαπάνη της οικογενείας Αργέντη.
 • Το Νοσοκομείο περιελάμβανε επίσης το Γηροκομείο με δύναμη 60 κλινών, το Εκθετοτροφείο με 10 κλίνες, το απολυμαντήριο και το Νεκροτομείο.

Σταθμοί για τη λειτουργία του Νοσοκομείου αποτελούν:

 • Η ίδρυση το 1910 της εν Λονδίνω Επιτροπής, υπέρ των Ορθοδόξων Εκπαιδευτικών και Φιλανθρωπικών καταστημάτων της Χίου, με την γενναία στήριξη που προσέφερε κατά καιρούς στο Νοσοκομείο.
 • Η δημοσίευση του Νόμου 2508/20, με τον οποίο τη διαχείριση του Νοσοκομείου αναλαμβάνει η Ανωτέρα Ενοριακή Αντιπροσωπεία, με Πρόεδρο τον εκάστοτε Μητροπολίτη Χίου. Προβλέπει τη λειτουργία του ως Ν.Π.Ι.Δ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου παρέχονταν  χειρουργικές, παθολογικές,  και ψυχιατρικές υπηρεσίες.
 • Η αλλαγή της νομικής μορφής από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το 1953 με Ν.Δ. 2592. Το 1965 γίνεται δημόσιο νοσοκομείο και το 1983 με τις διατάξεις του Ν. 1397/83 εντάσσεται στο «Εθνικό Σύστημα Υγείας» και  ορίζεται ως: Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».
 • Η Αναμόρφωση του Οργανισμού του Νοσοκομείου το 1986 με δυνατότητα 100 κλινών με την Υπουργική απόφαση αρ. Α3β/οικ. 14152/86, με σκοπό πάντα τη παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας περίθαλψης.
 • Η ένταξη του Γενικού Νοσοκομείου Χίου το 2001 στο Πε.Σ.Υ.Π. Βορείου Αιγαίου με την ίδρυση του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας με το νόμο 2889/01.

Το 1988 ιδρύεται το Κέντρο Υγείας Πυργίου.

Το 1990 ιδρύεται η Μ.Τ.Ν. Σχολή Νοσοκόμων.

Το 1994 υπάγονται στο Κ.Υ. Πυργίου τα αγροτικά ιατρεία του Νομού.

Το 2002 ιδρύεται Ψυχιατρικός Ξενώνας στα πλαίσια του προγράμματος «Ψυχαργώς».