Διαύγεια

έγκριση σκοπιμότητας για προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ» και διενέργεια του διαγωνισμού

1 εβδομάδα 5 ημέρες ago
Θέμα: έγκριση σκοπιμότητας για προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ» και διενέργεια του διαγωνισμού
Ημ/νια: 21/11/2022 11:31:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΖΦΞ469073-ΡΡΣ
No Reply

Έγκριση παράτασης της υπ. αριθ. 159/2021 σύμβασης για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΠΛΥΣΗΣ/ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ».

2 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση παράτασης της υπ. αριθ. 159/2021 σύμβασης για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΠΛΥΣΗΣ/ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ».
Ημ/νια: 18/11/2022 09:19:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΥΩΒ469073-ΤΘΟ
No Reply

προμήθεια φιαλιδίων

2 εβδομάδες ago
Θέμα: προμήθεια φιαλιδίων
Ημ/νια: 18/11/2022 10:03:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω8ΥΡ469073-5Ξ8
No Reply
Checked
3 λεπτά 13 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια