Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ».

3 μήνες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ».
Ημ/νια: 14/10/2021 10:40:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Ζ69469073-2ΡΧ
No Reply

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ».

3 μήνες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ».
Ημ/νια: 14/10/2021 11:01:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 63ΙΒ469073-ΡΔΛ
No Reply

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια του είδους «ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ» στα πλαίσια του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αύξηση ενεργών…

3 μήνες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια του είδους «ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ» στα πλαίσια του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αύξηση ενεργών κλινών νοσηλείας και κλινών εντατικής θεραπείας, στο ΓΝ Χίου Σκυλίτσειο, ενόψει πανδημίας COVID-19».
Ημ/νια: 14/10/2021 12:07:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΕΘΚ469073-ΖΚΝ
No Reply

Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)».

3 μήνες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)».
Ημ/νια: 14/10/2021 12:16:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΧΖ5469073-Ω2Θ
No Reply

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΝΕΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ».

3 μήνες ago
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΝΕΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ».
Ημ/νια: 22/10/2021 08:44:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΞ0Α469073-70Τ
No Reply
Checked
1 ώρα 44 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια