Διαύγεια

Εγκριση σκοπιμότητας και προμήθεια πενήντα δύο χιλιάδων (52.000) τεμαχίων γαντιών large μη αποστειρωμένων για τις ανάγκες των Τμημάτων του Νοσοκομείου

2 εβδομάδες 3 ημέρες ago
Θέμα: Εγκριση σκοπιμότητας και προμήθεια πενήντα δύο χιλιάδων (52.000) τεμαχίων γαντιών large μη αποστειρωμένων για τις ανάγκες των Τμημάτων του Νοσοκομείου
Ημ/νια: 01/10/2021 10:35:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΕΨΖ469073-ΞΒΗ
No Reply

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΣΑ ΕΠ0881 ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.399,57 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ/Α: 2020ΕΠ08810024

2 εβδομάδες 3 ημέρες ago
Θέμα: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΣΑ ΕΠ0881 ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.399,57 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ/Α: 2020ΕΠ08810024
Ημ/νια: 29/09/2021 14:44:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Ν32469073-ΟΣ9
No Reply

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

2 εβδομάδες 4 ημέρες ago
Θέμα: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Ημ/νια: 28/09/2021 12:33:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΘ4Β469073-ΟΑΧ
No Reply
Checked
2 ώρες 40 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια