Διαύγεια

Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ»

4 ημέρες ago
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ»
Ημ/νια: 20/09/2023 12:36:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΑΚΜ469073-ΚΡΩ
No Reply
Checked
2 ώρες 55 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια