Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

5 ημέρες 11 ώρες ago
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 11/10/2021 14:05:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΞΕΨ469073-1ΙΙ
No Reply

ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

5 ημέρες 14 ώρες ago
Θέμα: ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ημ/νια: 11/10/2021 08:36:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω89Α469073-ΑΨΚ
No Reply
Checked
47 λεπτά 27 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια