Διαύγεια

συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «Σετ Λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής»

3 μήνες ago
Θέμα: συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «Σετ Λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής»
Ημ/νια: 20/10/2021 13:16:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΗΕ3469073-768
No Reply
Checked
3 ώρες ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια