Διαύγεια

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 4.662,80 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810024

2 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 4.662,80 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810024
Ημ/νια: 17/11/2022 12:55:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΔΒΑ469073-ΥΒΠ
No Reply

Μεταφορά ποσού έμμεσων δαπανών ως ποσοστό 15% επί των πιστοποιημένων άμεσων δαπανών προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19…

2 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Μεταφορά ποσού έμμεσων δαπανών ως ποσοστό 15% επί των πιστοποιημένων άμεσων δαπανών προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», κωδ. ΟΠΣ 5070508 και ενάριθμο κωδ. 2020ΕΠ08810024, Υποέργο 4, από τον λογαριασμό του έργου στην Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασμό διαχείρισης του Γ. Ν. Χίου «Σκυλίτσειο».
Ημ/νια: 17/11/2022 08:49:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΠΙΤ469073-ΥΧ3
No Reply

Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 96.095,57 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810024

2 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0881 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 96.095,57 ευρώ για το έργο/α: 2020ΕΠ08810024
Ημ/νια: 16/11/2022 13:38:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΡΠ2Κ469073-08Ε
No Reply

μετακίνηση εκτός έδρας

2 εβδομάδες 3 ημέρες ago
Θέμα: μετακίνηση εκτός έδρας
Ημ/νια: 15/11/2022 13:56:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 97ΑΟ469073-3ΚΘ
No Reply
Checked
1 ώρα 56 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια